Bảo Hiểm Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu

Bảo Hiểm Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu

Trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, quá trình vận chuyển hàng hóa luôn tồn tại rất nhiều rủi ro cần bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu. Vì vậy điều kiện thương mại quốc tế Incoterms có một số điều khoản quy định mua bảo hiểm hoặc hai bên cũng có thể thỏa thuận mua bảo hiểm dù dùng Term không có quy định phải mua bảo hiểm. Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa trong mua bán hàng hóa quốc tế và thủ tục, hồ sơ làm bảo hiểm.

Bảo Hiểm Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu
Bảo Hiểm Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu

1. Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm hàng hóa là một trong những nghiệp vụ quan trọng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, thực tế nhiều bạn làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thực tế vẫn yếu.

Bảo hiểm là một cam kết bồi thường về mặt kinh tế, trong đó người được bảo hiểm phải đóng một khoản tiền cho đối tượng được bảo hiểm và được gọi là phí bảo hiểm

Đối tượng được bảo hiểm là hàng hóa hữu hình

Các phương thức được bảo hiểm trong hoạt động xuất nhập khẩu như

+ Vận tải đường sắt
+ Vận tải đường biển
+ Vận tải đường bộ
+ Vận tải đường hàng không. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

Đối tượng mua bảo hiểm trong xuất nhập khẩu được dựa theo các điều kiện thương mại quốc tế Incoterm 2010.

2. Các điều kiện bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Sẽ có những loại bảo hiểm khác nhau, tùy thuộc vào tình trạng hàng hóa và chặng đường mà hàng hóa đó đi qua.

Điều kiện thông thường:

+ Điều kiện loại A
+ Điều kiện loại B
+ Điều kiện loại C

Điều kiện đặc biệt

+ Chiến tranh
+ Đình công

Chi tiết về các rủi ro được bảo hiểm và các rủi ro được loại trừ mình sẽ viết vào một bài khác, nhằm tránh quá dài, hơn nữa phần lớn các bạn quan tâm đến quy trình và các giấy tờ cần có khi xử lý một lô hàng cần được bảo hiểm khi xảy ra tổn thất.

3. Quy trình xử lý bảo hiểm cho phương thức vận chuyển đường biển khi có tổn thất

Người được bảo hiểm thông báo tổn thất hàng hóa cho người mua bảo hiểm

Người mua bảo hiểm gửi thong báo tổn thất cho người bảo hiểm

Người bảo hiểm tiến hành giám định và xác định tổn thất nếu cần thiết, việc giám định sẽ được tiến hành ngay sau khi người nhận hàng thông báo có tổn thất hàng hóa. Quá trình giám định được thực hiện độc lập và chịu sự giám sát của người được bảo hiểm.

Người được bảo hiểm ký ủy quyền (POA – Power Of Attorney) cho người mua bảo hiểm tiến hành các thủ tục để yêu cầu bồi thường

Người mua bảo hiểm (người được ủy quyền) tiến hành gửi bộ hồ sơ thông báo tổn thất bảo hiểm hàng hóa, cụ thể

+ Ủy quyền của người được bảo hiểm cho người mua bảo hiểm
+ Thông báo tổn thất bảo hiểm hàng hóa (theo mẫu của công ty bảo hiểm)
+ Yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hóa (theo mẫu của công ty bảo hiểm) kèm bảng kê chi tiết danh mục hàng hóa tổn thất được bảo hiểm
+ Invoice và packing list của lô hàng có mục hàng bị tổn thất.
+ Bill vận chuyển đường biển của lô hàng có mục hàng bị tổn thất

Sau khi lô hàng được giám định và xác định rõ số tiền được bảo hiểm thì công ty bảo hiểm tiến hành gửi thông báo bồi thường và miễn trách, cụ thể chính là thông báo số tiền được bồi thường cho người mua bảo hiểm

Ngoài ra, công ty bảo hiểm sẽ gửi kèm thông báo bồi thường các giấy tờ khác như:

+ VAT invoice
+ Debit note
+ Endorsement note
+ Declaration for export

4.7/5 - (1500 bình chọn)