Tin Tức

THỦ TỤC HẢI QUAN – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

THỦ TỤC HẢI QUAN – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT Thủ tục hải quan  là những thủ tục cần thiết để hàng hóa, phương tiện vận tải được nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi biên giới một quốc gia. Với hàng xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa là yêu cầu […]

Quy Trình thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu thương mại

Quy Trình thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu thương mại Trình tự thực hiện:           – Bước 1: Người khai hải quan thực hiện việc khai báo hải quan và xuất trình hồ sơ hải quan (nếu có), xuất trình thực tế hàng hoá (nếu có) cho cơ quan hải quan.           […]

Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

dich-vu-khai-bao-hai-quan-viet-nam

BỘ TÀI CHÍNH Số:  38 /2015/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày  25 tháng 3 năm 2015   THÔNG TƯ Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý […]