Danh mục linh kiện sản xuất máy thở phục vụ phòng, chống dịch được miễn thuế nhập khẩu

Danh mục linh kiện sản xuất máy thở phục vụ phòng, chống dịch được miễn thuế nhập khẩu

Bộ Tài chính mới ban hành Quyết định số 2138/QĐ-BTC ban hành Danh mục linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch COVID – 19 theo thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 của Chính phủ.

Danh mục linh kiện sản xuất máy thở phục vụ phòng, chống dịch được miễn thuế nhập khẩu
Danh mục linh kiện sản xuất máy thở phục vụ phòng, chống dịch được miễn thuế nhập khẩu

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Để tháo gỡ những khó khăn về thuế liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các Bộ: Y tế, Công Thương, các cơ quan liên quan trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2138/QĐ-BTC.

Theo đó, linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch COVID – 19 gồm các mặt hàng đáp ứng các tiêu chí sau:

– Quạt tản nhiệt, công suất không quá 125 kW, có lưới bảo vệ, dùng cho máy thở, mã HS 8414.59.41;

– Van điện từ nhiều cửa thông khí, bằng kim loại, dùng cho máy thở, mã HS 8481.80.79

– Bộ motor/động cơ một chiều, công suất trên 37,5W và không quá 750W, dùng trong máy thở, mã HS 8501.31.40

– Màn hình: Mô đun màn hình LCD hiển thị thông số, loại đa sắc, dùng cho máy thở, mã HS 8528.59.10

– Còi báo điện áp cảnh báo âm thanh, dùng cho máy thở, mã HS 8531.80.10

– Cầu chì nhiệt, dòng điện dưới 16A, dùng cho máy thở, mã HS 8536.10.12

– Phích cắm, dòng điện dưới 16A, dùng cho máy thở, mã HS 8536.69.92

– Dây cáp điện đã gắn đầu nối điện, cách điện bằng plastic, đường kính lõi không quá 5mm, dùng cho máy thở, mã HS 8544.42.94

– Dây cáp chuyển dữ liệu có cổng USB, dùng cho máy thở, mã HS
8544.42.99.

Thủ tục, hồ sơ miễn thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật.

Cơ quan hải quan làm thủ tục miễn thuế nhập khẩu trong thông quan đối với hàng hóa tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đảm bảo việc nhập khẩu đúng mục đích miễn thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu sử dụng không đúng mục đích miễn thuế nhập khẩu thì xử lý theo quy định của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính và pháp luật về quản lý thuế.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/11/2020 đến ngày có văn bản công bố hết dịch của cấp có thẩm quyền.

Trước đây, Tổng cục Hải quan cũng đã phối hợp với các Bộ: Y tế, Công Thương, các cơ quan liên quan trình Bộ Tài chính ban hành nhiều văn bản ban hành danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do Covid-19 gây ra như: Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 07/02/2020; Quyết định số 436/QĐ-BTC ngày 27/3/2020.

Đồng thời, Tổng cục cũng liên tục ban hành các công văn chỉ đạo hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc thực hiện miễn thuế nhập khẩu cho các hàng hóa phục vụ cho công tác phòng chống dịch và yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện niêm yết, thông báo công khai các thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn như: công văn số 864/TCHQ-TXNK ngày 14/2/2020, số 1592/TXNK-CST ngày 19/2/2020, số 2106/TCHQ-TXNK ngày 31/3/2020.

Việc chủ động rà soát, xây dựng và tham mưu các cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp minh chứng rằng Tổng cục Hải quan luôn luôn quan tâm đồng hành nhằm tháo gỡ những khó khăn liên quan đến quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa cho cộng đồng doanh nghiệp.

5/5 - (1500 bình chọn)