Đăng ký kiểm dịch cho hàng xuất khẩu cần làm gì?

Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật

Đăng ký kiểm dịch thực vật cho hàng xuất khẩu cần làm gì?

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật là gì? Tại sao cần Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật? Thủ tục xin như thế nào?

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật là gì?

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

Kiểm dịch thực vật xuất khẩu nhằm đảm bảo không có mầm bệnh theo đường xuất nhập khẩu lây lan.

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tên tiếng anh là Phytosanitary Certification là văn bản chính thức do tổ chức bảo vệ thực vật của nước xuất khẩu cấp cho tổ chức bảo vệ thực vật của các nước nhập khẩu.

Các lưu ý khi làm kiểm dịch thực vật:

Các sản phẩm phải nằm trong danh mục được phép xuất khẩu

Mọi lô hàng đều phải được kiểm tra tại biên giới theo chỉ định của nước xuất khẩu

Các sản phẩm có nguồn gốc động vật phải được sản xuất tại các cơ sở chế biến đã được nước xuất khẩu chấp nhận.

Động vật và các sản phẩm có nguồn gốc động vật phải có giấy chứng nhận chất lượng và giấy chứng nhận xuất xứ đucợ cấp bởi cơ quan có thẩm quyền tại nước xuất khẩu.

Giấy kiểm dịch thực vật không phải là một chứng từ thương mại.

Quy trình kiểm dịch thực vật cho hàng xuất khẩu

Đăng ký tài khoản để làm kiểm dịch thực vật tại https://vnsw.gov.vn/

Nếu bạn chưa có tài khoản thì tiến hành đăng ký rồi đăng nhập vào hệ thống  ==> Chọn ”Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn” ==> Chọn mục ”Kiểm dịch thực vật xuất khẩu” ==> chọn mục thêm mới và tiến hành điền đầy đủ thông tin ==> Chọn vào mục ”thông tin đính kèm” và đính kèm giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Quy trình làm kiểm dịch thực vật

– Bước 1: Chủ vật thể nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đăng ký cho cơ quan kiểm dịch thực vật nơi gần nhất.

– Bước 2: Cơ quan kiểm dịch thực vật có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì yêu cầu chủ vật thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

– Bước 3: Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, cơ quan kiểm dịch quyết định địa điểm kiểm dịch tại cơ sở sản xuất, nơi xuất phát, nơi bảo quản ở sâu trong nội địa hoặc cửa khẩu xuất và bố trí công chức kiểm tra ngay lô vật thể.

– Bước 4: Cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Theo mẫu qui định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT) hoặc Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu (Theo mẫu qui định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT) cho lô vật thể trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu kiểm dịch đối với lô vật thể đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu.

+ Trường hợp kéo dài hơn 24 giờ do yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật thì cơ quan kiểm dịch thực vật phải thông báo hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ vật thể biết.

+ Trường hợp phát hiện lô vật thể không đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu thì Cơ quan kiểm dịch thực vật không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đồng thời phải thông báo cho chủ vật thể biết.

Nơi thực hiện:

Các cơ quan kiểm dịch thực vật (bao gồm các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII và IX; các trạm kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu).

Các doanh nghiệp có nhu cầu làm kiểm dịch thực vật có thể tìm các công ty forwader, logistics chuyên làm thủ tục xuất nhấp khẩu để được hỗ trợ làm kiểm dịch thực vật một cách nhạnh chóng.

Đọc thêm: Thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật

Tham khảo thêm: Dịch vụ khai báo hải quan giá rẻ, trọn gói

Rate this post