CO form Mexico

Hướng dẫn cách kê khai CO form Mexico năm 2022

Hướng dẫn cách kê khai CO form Mexico năm 2022

1. Hướng dẫn cách kê khai CO form Mexico năm 2022 Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mexico đạt 4,61 tỷ USD, tăng 46,1% so với năm 2020. 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu của Việt Nam sang Mexico đạt 673,3 triệu USD, […]