Hệ Thống VNACCS VCIS Là Gì?

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HỆ THỐNG VNASS/VCIS

Hệ thống khai báo hải quan VNACCS/VCIS

Hiện nay, hệ thống thông quan VNACCS/VCIS trở nên phổ biến hơn. Nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc hiểu và sử dụng hệ thống thông quan mới này. Nhận thấy được vấn đề này, Indochinapost  gửi đến khách hàng một số thông tin, kiến thức về hệ thống VNACCS/VCIS. 1. Hệ […]

Hệ Thống VNACCS VCIS Là Gì?

Hệ Thống VNACCS VCIS Là Gì?

VNACCS/VCIS là gì? phục vụ cho công việc gì? Đó là hệ thống mới của hải quan, gồm hai mô đun nhỏ Hệ thống thông quan hàng hóa tự động, tiếng Anh là Vietnam Automated Cargo Clearance System, sử dụng để thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Hệ thống thông tin tình báo Hải […]