Kênh đào Suez quan trọng như thế nào đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam?