Nhập khẩu giày

Thủ tục nhập khẩu giày bảo hộ

Thủ tục nhập khẩu giày bảo hộ

Thủ tục nhập khẩu giày bảo hộ lao động Câu hỏi: Chúng tôi xin hỏi thủ tục nhập khẩu giày bảo hộ lao động (chống đâm, va đập). Hàng này có cần làm hợp quy khi nhập khẩu hay không? Xin cảm ơn nhiều. Trả lời: Theo thông tư 22/2018/TT-BLDTBXH, một số sản phẩm nhập khẩu […]