Thủ tục xuất khẩu gỗ dăm wood chips

Thủ tục xuất khẩu gỗ dăm wood chips

Thủ tục xuất khẩu gỗ dăm

Nếu doanh nghiệp đang có thắc mắc thủ tục xuất khẩu gỗ dăm wood chips thì có thể đọc chi tiết hướng dẫn như dưới đây. Các quy định và thủ tục hải quan cho mặt hàng gỗ dăm khá đơn giản. 1. Căn cứ pháp lý – Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT: Quy định về hồ sơ lâm […]