Thủ tục nhập khẩu nồi chiên không dầu

Thủ tục nhập khẩu nồi chiên

Thủ tục nhập khẩu nồi chiên không dầu

Nếu doanh nghiệp đang có thắc mắc Thủ tục nhập khẩu nồi chiên không dầu thì xin đọc bài viết hướng dẫn sau.

1. Kiểm tra chất lượng nồi chiên

Quyết định 3810/QĐ-KHCN ngày ban hành 8 tháng 12 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công Nghệ ban hành công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công Nghệ.

Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 4:2009/BKHCN; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010 đối với thiết bị điện số thứ tự từ 1 đến 6 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 4:2009/BKHCN.

Thông tư 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ” (Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng thuộc quản lý của BKHCN quy định trong QĐ 1171/2015/QĐ-BKHCN)

Công văn 2421/TĐC-HCHQ về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 07-2017-BKHCN ngày 16/6/2017

Như vậy: mặt hàng nồi chiên không dầu làm công bố hợp quy sau thông quan lô hàng và trước khi lưu hành ngoài thị trường

2. Thủ tục nhập khẩu nồi chiên không dầu

Mã Hs code nồi chiên không dầu 85166090 có thuế nhập khẩu ưu đãi: 20%; nhập từ Trung Quốc có FORM E: thuế nhập khẩu 0%; Nhập từ Hàn Quốc có FORM AK: thuế nhập khẩu: 20%; nhập từ Thái Lan, Malaysia có FORM D: thuế nhập khẩu 0%, thuế giá trị tăng: 10%

Thủ tục nhập khẩu nồi chiên

2.1. ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU TRƯỚC KHI THÔNG QUAN LÔ HÀNG:

Nồi chiên phải phù hợp với quy định tại QCVN4:2009.

Để thông quan lô hàng, doanh nghiệp chỉ cần có văn bản sau;

  • Xác nhận đã đăng ký kiểm tra chất lượng nồi chiên

⇒ Việc cần làm: Đăng ký kiểm tra chất lượng 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu Đăng ký kiểm tra chất lượng tại Hệ thống 1 cửa quốc gia vnsw.gov.vn

Tại Hà Nội, doanh nghiệp liên hệ với Goldtrans để chuẩn bị hồ sơ giấy và nộp.

Bước 2: Mở tờ khai hải quan và làm thủ tục thông quan lô hàng. Hàng về cảng/ sân bay nào thì mở tờ khai tại chi cục hải quan quản lý cảng/ sân bay đó

–> Nộp xác nhận đã đăng ký kiểm tra chất lượng nồi chiên cùng bộ hồ sơ hải quan để thông quan lô hàng

2.2. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU SAU THÔNG QUAN:

Bước 3: Gửi mẫu thử nghiệm và ra chứng nhận hợp quy

Lưu ý: Kiểm tra chất lượng theo lô hàng nhập khẩu, nên lô hàng nào về doanh nghiệp cũng phải làm bước này. Trường hợp lô đầu tiên nhập khẩu, mẫu đem đi thử nghiệm có thể bị phá hủy.

Bước 4: Kết quả đạt chất lượng nhập khẩu: 

Sau khi có chứng thư up hệ thống là hoàn thiện quy trình. Như vậy là bạn đã hoàn tất thủ tục nhập khẩu và kiểm tra chất lượng nồi chiên không dầu.

Tất cả quy trình như sau:

  1. Đăng ký kiểm tra chất lượng tại chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc sở khoa học công nghệ – tỉnh, thành phố nơi mở tờ khai
  2. Mở tờ khai, nộp xác nhận đã đăng ký kiểm tra chất lượng để thông quan
  3. Mang mẫu đi thử nghiệm, làm chứng nhận hợp quy
  4. Nộp chứng thư hợp quy cho nơi đăng ký kiểm tra chất lượng để hoàn tất thủ tục

 

Để được tư vấn ngay thủ tục nhập khẩu nồi chiên; Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi

4.9/5 - (150 bình chọn)