blog

Hun trùng hàng xuất khẩu – những điều cần chú ý 

Những điều cần lưu ý khi hun trùng hàng xuất khẩu

Hun trùng hàng xuất khẩu – những điều cần chú ý 1.Hun trùng hàng xuất khẩu là gì? Hun trùng hàng xuất khẩu là biện pháp thường được sử dụng để loại bỏ côn trùng, vi sinh vật có trong hàng hóa, container vận chuyển. Phương pháp này có tác dụng làm sạch các khoang […]