Dịch vụ Xin C/O CQ

Tìm hiểu về C/O form VK cùng HQVN

Quy trình xin CO form B tại VCCI

C/O form VK là loại C/O ưu đãi cấp cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc. ACC xin giới thiệu Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) Form VK. C/O form VK là gì? C/O là viết tắt của thuật ngữ trong tiếng Anh là Certificate of Origin, […]

Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) form S

Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) form S

C/O là giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp để xác nhận hàng hóa do nước đó sản xuất ra và phân phối trên thị trường xuất khẩu theo quy tắc xuất xứ. Theo đó, Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá […]

CO form VJ hàng hóa xuất nhập khẩu đi Nhật Bản

C/O (Certificate of Origin) là gì?

CO mẫu VJ là giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin) chứng nhận hàng hóa được sản xuất, nguồn gốc tại Việt Nam hoặc Nhật Bản. CO form VJ được phòng quản lý xuất nhập khẩu cấp theo Hiệp định thương mại xong phương (FTA) giữa Việt Nam và Nhật Bản. Theo đó, hàng […]

Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) form VC

Quy trình xin CO form B tại VCCI

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) form VC là mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC thực hiện theo Hiệp định khu vực thương mại tự do giữa Việt Nam – Chi Lê. Đối với Chi Lê, một bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC bao gồm […]

Nội dung chi tiết CO form D

Nội dung chi tiết CO form D

Theo thông tư 22/2016/TT-BCT hướng dẫn thì khi có CO form D thì doanh nghiệp nhập khẩu sẽ được hưởng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Cơ quan hải quan sẽ kiểm tra nội dung chi tiết CO form D để xác định tính hợp lệ của CO cho lô hàng. Vậy chúng […]

Mẫu hồ sơ xin Giấy chứng nhận xuất xứ CO form AI

C/O Form AANZ là gì?

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO-Certificate of Origin) là một loại chứng từ trong hoạt động xuất nhập khẩu. CO thể hiện và chứng minh xuất xứ hàng hóa. Ngoài việc chứng minh được hàng hóa được sản xuất ở đâu, CO còn giúp nhà nhập khẩu giảm thiểu thuế nhập khẩu. Do […]

C/O Form AANZ là gì?

Quy trình xin CO form B tại VCCI

C/O là viết tắt của thuật ngữ trong tiếng Anh là Certificate of Origin, được hiểu là Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. C/O là một chứng từ quan trọng trong xuất nhập khẩu. Nó cho biết nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa được sản xuất tại vùng lãnh thổ, hay quốc gia […]

C/O form AJ cho hàng hóa xuất nhập khẩu đi Nhật Bản

C/O form AJ là form ưu đãi cho hàng hóa xuất nhập khẩu đi Nhật Bản.

Đối với mỗi hàng hóa giao dịch quốc tế, các nhà xuất nhập khẩu thường quan tâm đến hàng hóa có thuộc danh mục được hưởng ưu đãi thuế từ nước đối tác hay không? Khi xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ có hai mẫu ưu đãi được áp […]

C/O (Certificate of Origin) là gì?

C/O (Certificate of Origin) là gì?

C/O được biết đến là một loại chứng từ quan trọng không thể thiếu trong hoạt động xuất nhập khẩu. Bài viết dưới đây, Hải Quan Việt Nam sẽ cũng bạn tìm hiểu C/O là gì và những thông tin hữu ích cần biết. KHÁI NIỆM : GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ (C/O […]