Dịch vụ truyền tờ Khai Hải Quan

Tìm hiểu về C/O form VK cùng HQVN

Quy trình xin CO form B tại VCCI

C/O form VK là loại C/O ưu đãi cấp cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc. ACC xin giới thiệu Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) Form VK. C/O form VK là gì? C/O là viết tắt của thuật ngữ trong tiếng Anh là Certificate of Origin, […]

Thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Phú Thọ (ICD Thụy Vân)

Thủ tục hải quan là những thủ tục cần thiết để hàng hóa, phương tiện vận tải được nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi biên giới một quốc gia. Thông tin cụ thể về Chi cục Hải quan Phú Thọ (ICD Thụy Vân) Địa chỉ: 1466 Đại lộ […]