CO form E – và những vấn đề liên quan

CO form E – và những vấn đề liên quan

CO form E - và những vấn đề liên quan

Mặc dù không phải tất cả các mặt hàng nhập nước này đều có hoặc cần CO mẫu E, nhưng bạn sẽ thấy chứng từ đó rất thông dụng. Công ty tôi làm dịch vụ hải quan thì thấy có đến trên ⅔ các lô hàng xuất xứ Trung Quốc đều có Form E. Nói […]