CO form EAV

Những quy định cơ bản của CO form EAV năm 2022

Những quy định cơ bản của CO form EAV năm 2022

1. Những quy định cơ bản của CO form EAV năm 2022 Nếu bạn là một người thường xuyên xuất khẩu hàng hóa qua thị trường Châu Âu thì không thể không biết đến CO form EVA. Vậy CO form EVA là gì? Hãy cùng Hải Quan Việt Nam tìm hiểu CO mẫu EAV qua […]