Dịch vụ mở tờ khai cho hàng hóa tại Chi cục Hải quan Chuyển phát