Điều Khoản Phẩm Chất Trong Hợp Đồng Ngoại Thương

Điều Khoản Phẩm Chất Trong Hợp Đồng Ngoại Thương

Điều Khoản Phẩm Chất Trong Hợp Đồng Ngoại Thương

Điều khoản phẩm chất là điều khoản nói lên mặt chất của đối tượng hàng hóa mua bán, nghĩa là tính năng (như lý tính, hóa tính, cơ tính, tính chất cơ lí,…), quy cách, kích thước, tác dụng, công suất, hiệu suất của hàng hóa đó. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ […]