Hướng dẫn thủ tục xin CO Form CPTPP

Hướng dẫn thủ tục xin CO Form CPTPP

Hướng dẫn thủ tục xin C/O Form CPTPP

Hướng dẫn thủ tục xin CO Form CPTPP Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, CO (Certificate of Origin) được cung cấp dựa trên Hiệp định thương mại tự do được kí kết đa phương hoặc song phương. CO form CPTPP được cấp cho hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang các nước thành […]