khai báo hải quan

Các thông tin cần cung cấp cho hãng tàu và đại lý

Bạn cần chuẩn bị những gì để cung cấp cho hãng tàu? Bạn chưa nắm rõ mình cần cung cấp thông tin gì cho hãng tàu để sử dụng dịch vụ? Những thông tin cần cung cấp cho hãng tàu? 1. VGM là gì? VGM (Verified Gross Mass) là quy định trong công ước SOLAS […]

Quy trình làm thủ tục hải quan nhập khẩu

thủ tục hải quan nhập khẩu

1.Khai báo hải quan nhập khẩu Trước khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu, người mua hàng cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ hải quan và nộp cho cơ quan có thẩm quyền trước khi hàng hoá về đến cửa khẩu hoặc nộp trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng đến cửa […]

Dịch vụ khai báo hải quan hàng cargo tại ACSV

Dịch vụ khai hải quan, xuất nhập khẩu/truyền tờ khai, thông quan hàng hóa tại nhà ga hàng hóa ACSV Dịch vụ khai báo hải quan hàng Cargo  tại nhà ga ACSV là một trong những dịch vụ thế mạnh của Hải quan Việt Nam. Hiện nay nhu cầu nhờ khai báo hải quan ngày […]