Phân Biệt Hàng Freehand Và Nominated

Phân Biệt Hàng Freehand Và Nominated

Phân Biệt Hàng Freehand Và Nominated

Thuật ngữ freehand và nominated (hàng thường và hàng chỉ định) là hai thuật ngữ thường được các nhân viên sales sử dụng trong các hãng tàu và công ty giao nhận. Hàng freehand và nominated Trước khi đi sâu phân tích về điểm khác biệt của hai loại hàng hóa freehand và nominated này, […]