Thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu

Thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu

Thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC KHAI BÁO HÓA CHẤT NHẬP KHẨU Bài viết dưới đây hướng dẫn doanh nghiệp về Thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu về Việt Nam. Khi nhập khẩu hóa chất, điều quan trọng bậc nhất cần chú ý đó là MSDS và số CAS của sản phẩm.   1. THỦ TỤC […]