thủ tục nhập khẩu tủ đông

Thủ tục nhập khẩu tủ lạnh, tủ đông

Thủ tục nhập khẩu tủ lạnh tủ đông

Câu hỏi: Chúng tôi chuẩn bị nhập khẩu lô hàng và muốn hỏi thủ tục nhập khẩu tủ lạnh, tủ đông, tủ giữ lạnh thương mại. Chính sách với nhóm mặt hàng này là gì? Xin cảm ơn. Trả lời: Về mặt hàng mà doanh nghiệp hỏi, chúng tôi xin được giải đáp chi tiết […]