Tìm hiểu về vận tải đa phương thức

Tìm hiểu về vận tải đa phương thức

Tìm hiểu về Vận tải đa phương thức cùng Hải Quan Việt Nam

Vận tải đa phương thức (Multimodal transport) quốc tế hay còn gọi là vận tải liên hợp (Combined transport) là phương thức vận tải hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trở lên, trên cơ sở một hợp đồng vận tải đa phương thức từ một điểm ở một nước […]