Trường hợp tờ khai nhập khẩu phải tham vấn

Trường hợp tờ khai nhập khẩu phải tham vấn

Trường hợp tờ khai nhập khẩu phải tham vấn

Nội dung này đã được trình bày chi tiết ở bài viết Trị giá hải quan đối với hàng nhập khẩu và Kiểm tra trị giá hải quan hàng nhập khẩu, tại đây, chúng tôi tóm tắt ý chính như sau: Theo quy định hiện hành, khi làm tờ khai khai báo nhập khẩu hàng […]