C/O Form AANZ là gì?

Quy trình xin CO form B tại VCCI

C/O là viết tắt của thuật ngữ trong tiếng Anh là Certificate of Origin, được hiểu là Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. C/O là một chứng từ quan trọng trong xuất nhập khẩu. Nó cho biết nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa được sản xuất tại vùng lãnh thổ, hay quốc gia nào.

C/O Form AANZ là gì?
C/O Form AANZ là gì?

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AANZ (C/O Form AANZ) là loại C/O ưu đãi cung cấp cho hàng hóa của các nước ASEAN, Australia và New Zealand. Cụ thể, C/O form AANZ được cấp cho hàng hóa cho hàng hóa vận chuyển tiếp từ các nước xuất khẩu sau:

 • Indonesia
 • Myanmar
 • Thái Lan
 • Malaysia
 • Philipines
 • Lào
 • Cambodia
 • Brunei
 • Singapore
 • Australia
 • New Zealand

Việt Nam (Đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước).

Lưu ý, đối với một số trường hợp đặc biệt, khi nhập khẩu hàng hóa từ khu vực Aseans – Austraulia – New Zealand, người nhập khẩu sẽ không cần phải nộp C/O. Các trường hợp người nhập khẩu không cần nộp C/O form AANZ bao gồm:

Hàng hóa có xuất xứ tại nước thành viên xuất khẩu và có trị giá FOB không quá 200 đô la Mỹ hoặc một trị giá cao hơn do nước thành viên nhập khẩu quy định; hoặc

Hàng hóa gửi qua đường bưu điện có trị giá FOB không vượt quá 200 đô la Mỹ hoặc một trị giá cao hơn do nước thành viên nhập khẩu quy định, với điều kiện hàng hóa đó không phải là một phần của một hay nhiều lô hàng nhập khẩu mà nước nhập khẩu có lý do để cho rằng đây là sự sắp đặt nhằm trốn tránh việc nộp C/O.

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O form AANZ

Bộ Công thương là cơ quan Tổ chức việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu.

Bộ Công thương có thể trực tiếp cấp hoặc ủy quyền cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện thủ tục cấp C/O form AANZ.

Quy trình cấp C/O form AAZN

 1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp khai báo hồ sơ đăng ký thương nhân lần đầu qua Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn hoặc nộp trực tiếp hồ sơ tại trụ sở của Tổ chức cấp C/O.

Bước 2: Doanh nghiệp đính kèm hồ sơ đề nghị cấp C/O tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn; hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị cấp C/O tại trụ sở của Tổ chức cấp C/O nơi doanh nghiệp đã đăng ký hồ sơ doanh nghiệp; hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện đến Tổ chức cấp C/O nơi doanh nghiệp đã đăng ký hồ sơ doanh nghiệp.

Bước 3: Tổ chức cấp C/O kiểm tra xem bộ hồ sơ có hợp lệ hay không và thông báo cho doanh nghiệp một trong các nội dung sau:

Chấp nhận cấp C/O và thời gian doanh nghiệp sẽ nhận được C/O;

Đề nghị bổ sung chứng từ (nêu cụ thể những chứng từ cần bổ sung);

Đề nghị kiểm tra lại chứng từ (nêu cụ thể thông tin cần kiểm tra nếu có bằng chứng cụ thể, xác thực làm căn cứ cho việc đề nghị kiểm tra này);

Từ chối cấp C/O nếu phát hiện những trường hợp quy định tại Điều 21 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ quy định Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa (sau đây gọi là Nghị định số 31/2018/NĐ-CP);

Đề nghị kiểm tra tại cơ sở sản xuất của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP (nếu cần thiết).

Bước 4: Cán bộ Tổ chức cấp C/O kiểm tra thêm, nhập dữ liệu vào hệ thống máy tính và trình người có thẩm quyền ký cấp C/O.

Bước 5: Người có thẩm quyền của Tổ chức cấp C/O ký cấp C/O.

Bước 6: Cán bộ Tổ chức cấp C/O đóng dấu, vào sổ và trả C/O cho doanh nghiệp.

 1. Hồ sơ xin cấp C/O form AANZ

Hồ sơ xin cấp C/O form ANNZ gồm 01 (một) bộ, bao gồm:

Ðơn đề nghị cấp C/O (1 bản, theo mẫu);

Các tờ C/O đã kê khai hoàn chỉnh : tối thiểu 4 bản (1 bản chính và 1 bản copy đơn vị C/O chuyển khách hàng, 1 bản copy đơn vị C/O lưu, 1 bản copy cơ quan cấp C/O lưu. Riêng form ICO làm thêm 1 bản First copy để VCCI chuyển cho Tổ chức cà phê quốc tế ICO);

Các chứng từ xuất khẩu (chứng minh hàng xuất khẩu từ Việt Nam)

 • Giấy phép xuất khẩu (nếu có);
 • Tờ khai hải quan hàng xuất;
 • Giấy chứng nhận xuất khẩu (nếu có);
 • Invoice (hoặc invoice có thị thực VISA đối với hàng dệt may XK sang Hoa Kỳ quản lý hạn ngạch);
 • Vận đơn.
 • Các chứng từ giải trình và chứng minh nguồn gốc xuất xứ Việt Nam của hàng hóa:
 • Chứng từ mua bán, ủy thác xuất khẩu,.. thành phẩm;
 • Định mức hải quan (nếu có);
 • Bảng kê khai nguyên liệu sử dụng (theo mẫu);
 • Chứng từ nhập, hoặc mua nguyên liệu;

Quy trình sản xuất tóm tắt (trong trường hợp quy định xuất xứ có quy định liên quan, hoặc khi các chứng từ khác chưa thể hiện rõ xuất xứ của hàng hóa);

Giấy kiểm định (hoặc giám định) của cơ quan chuyên ngành chức năng (trong trường hợp quy định xuất xứ có quy định liên quan, hoặc khi các chứng từ khác chưa thể hiện rõ xuất xứ của hàng hóa).

 1. Thời gian cấp C/O form AANZ

Theo quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi, thì CO sẽ được cấp phát trong vòng 3 ngày kể từ ngày doanh nghiệp nộp đầy đủ và hợp lệ hồ sơ.

 1. Mẫu C/O form AANZ hiện nay

Theo quy định tại Thông tư 31/2015/TT-BCT của Bộ Tài chính, nội dung của C/O form AANZ tối thiểu phải gồm các nội dung sau:

 • Thông tin của người xuất khẩu: tên, địa chỉ và thông tin liên lạc cụ thể của người xuất khẩu.
 • Thông tin về lô hàng (Mỗi một C/O chỉ được áp dụng cho một lần nhập khẩu hàng hóa):
 • Tên và địa chỉ của người nhận hàng;
 • Thông tin cần thiết để xác nhận lô hàng, như số đề nghị mua hàng của người nhập khẩu, số hóa đơn và ngày xuất hóa đơn, và vận đơn hàng không hoặc vận đơn đường biển hoặc vận tải đơn;
 • Cảng dỡ hàng (nếu có).
 • Mô tả chi tiết hàng hóa:
 • Mô tả chi tiết hàng hóa, bao gồm mã HS (ở cấp độ 6 số), số hiệu sản phẩm và tên nhãn hiệu sản phẩm (nếu có thể);
 • Tiêu chí xuất xứ liên quan;
 • Trị giá FOB khi áp dụng tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực (RVC)1.
 • Chứng nhận của Tổ chức cấp C/O: Căn cứ vào các thông tin được cung cấp, Tổ chức cấp C/O chứng nhận hàng hóa khai trên C/O đáp ứng các quy tắc xuất xứ quy định tại Phụ lục I.
 • Số tham chiếu của C/O: Mỗi C/O sẽ được Tổ chức cấp C/O cấp một số tham chiếu.

Để nắm rõ, và vận dụng một cách chính xác các chứng từ trong ngành xuất nhập khẩu, các bạn học xuất nhập khẩu phải chắc chắn rằng bạn đã nắm kĩ các vấn đề liên quan đến kiến thức và kỹ năng xuất nhập khẩu và điều chỉnh phù hợp với các quy định đề ra. Chúc bạn thành công!

5/5 - (1501 bình chọn)