Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu gỗ trong danh mục CITES

nhập khẩu gỗ

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu gỗ trong danh mục CITES

1.Công ước CITES là gì? Mục đích của công ước CITES trong nhập khẩu gỗ là gì?

Công ước CITES là gì?

CITES được viết tắt cho Convention on International Trade in Endangeres Species of wild Fauna and Flore. Đây là công ước về thương mại quốc tế các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp. Năm 1994, Việt Nam tham gia và trở thành thành viên thứ 121 của công ước CITES.

Mục đích của CITES trong nhập khẩu gỗ:

Công ước này nhằm đảm bảo việc thương mai quốc tế các loài động vật và thực vật hoang dã mà không đe dọa đến sự sống của các loài vật này trong tự nhiên. Để thực thi công ước này, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 82/2006/NĐ – CP về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản và trồng cấy nhân tạo các loại động thực vật hoang dã nguy cấp nguy hiểm.

2.Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu gỗ thuộc danh mục CITES bao gồm

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu gỗ thuộc danh mục CITES
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu gỗ thuộc danh mục CITES

– Đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP

– Bản sao giấy phép CITES xuất khẩu do Cơ quan quản lý CITES của nước xuất khẩu, tái xuất khẩu cấp;

– Trường hợp nhập khẩu không vì mục đích thương mại phục vụ nghiên cứu khoa học, ngoại giao và tham gia triển lãm, biểu diễn xiếc: Ngoài thành phần hồ sơ quy định tại điểm a khoản này, nộp thêm một trong các giấy tờ sau:

  • Bản sao văn bản ký kết về chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp nghiên cứu khoa học.
  • Hoặc văn bản xác nhận quà biếu, tặng ngoại giao do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp phục vụ ngoại giao
  • Hoặc bản sao giấy mời tham gia triển lãm, biểu diễn xiếc của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp phục vụ triển lãm không vì mục đích thương mại, biểu diễn xiếc;

3.Trình tự tiếp nhận hồ sơ cấp phép nhập khẩu gỗ thuộc danh mục CITES

– Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp giấy phép nhập khẩu gửi trực tiếp; qua đường bưu điện hoặc qua Hệ thống thủ tục hành chính một cửa quốc gia 01 hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này tới Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam;

– Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép. Trường hợp cần tham vấn Cơ quan khoa học CITES Việt Nam hoặc cơ quan có liên quan của nước xuất khẩu thì Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam tổ chức thực hiện, nhưng thời hạn cấp không quá 22 ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam thông báo cho tổ chức, cá nhân biết.

– Trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy phép Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam thực hiện việc trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị đồng thời đăng tải kết quả giải quyết lên cổng thông tin điện tử của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam.

Cơ quan cấp giấy phép CITES nhập khẩu gỗ

Cơ quan quản lý CITES – Tổng cục Lâm Nghiệp

Tham khảo

Xuất khẩu gỗ đến Nhật Bản 2022

Gửi bánh dừa nướng đi Hàn Quốc giá rẻ

 

Rate this post