Hướng dẫn chi tiết thủ tục xin CO form S năm 2022

Hướng dẫn chi tiết thủ tục xin CO form S năm 2022

1. Hướng dẫn chi tiết thủ tục xin CO form S năm 2022

CO form S là chứng từ sử dụng cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Lào.

Vậy CO form S có ý nghĩa gì trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa?

Thủ tục xin cấp CO form S bao gồm những gì?

Hướng dẫn chi tiết thủ tục xin CO form S năm 2022
Hướng dẫn chi tiết thủ tục xin CO form S năm 2022

1.1. CO form S là gì?

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) là một loại chứng từ quan trọng trong xuất nhập khẩu, nó thể hiện nguồn gốc, xác nhận quốc gia, nơi sản phẩm được xuất khẩu hoặc nơi xuất xứ của một phần hoặc tất cả các bộ phận hay nguyên vật liệu được sử dụng vào quy trình hoàn thành sản phẩm.

Phòng thương mại và lãnh sự quán của quốc gia là nơi nhận trách nhiệm phát hành C/O. Giấy chứng nhận xuất xứ thường có hình thức và tiêu chuẩn chung, có mẫu sẵn tại lãnh sự quán. Ngoài một số trường hợp ngoại lệ, một số quốc gia có yêu cầu riêng về hình thức C/O cho nước mình.

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O – Certificate of Origin) trở thành một chứng từ quan trọng trong bộ hồ sơ xuất nhập khẩu để đảm bảo quyền ưu đãi về thuế quan và phi thuế quan (hạn ngach).

Tại Việt Nam C/O được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (Bộ Công Thương và các cơ quan trực thuộc bộ này) cho hàng hóa xuất khẩu có xuất xứ Việt Nam theo đúng quy định pháp luật của Việt Nam về xuất xứ hàng hóa.

CO form S sử dụng cho các loại hàng hóa xuất khẩu sang Lào. Theo đó khi hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Lào sẽ được hưởng ưu  đãi thuế quan theo Hiệp định Việt Nam – Lào.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S là cơ quan được Bộ thương mại ủy quyền cấp CO form S.

Hàng hóa được cấp C/O mẫu S sẽ được hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học Kỹ thuật giữa Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã ký tại Hà Nội ngày 07 tháng 01 năm 2005 (gọi tắt là Hiệp định Việt – Lào).

Một số văn bản quy định về CO form S:

 • Thông tư số 04/2010/TT-BCT ngày 25/01/2010 của Bộ Công thương thực hiện quy tắc xuất xứ trong bản thoả thuận giữa Bộ Công thương Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công thương Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào về quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam – Lào.
 • Nghị định số 124/2016/NĐ-CP quy định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
CO form S là gì?
CO form S là gì?

1.2. Ý nghĩa của CO form S

CO form S là tài liệu quan trọng được sử dụng khi xuất khẩu hàng hóa sang Lào của các doanh nghiệp. Chính vì thế, CO form S sẽ có một số vai trò như sau:

 • Ưu đãi thuế quan: Sử dụng mẫu CO form S sẽ xác định được xuất xứ của hàng hóa, từ đó sẽ phân biệt được đâu là hàng nhập khẩu được ưu đãi để áp dụng chế độ ưu đãi theo đúng thỏa thuận được ký kết trong Hiệp định.
 • Áp dụng thuế chống phá giá và trợ giá: Với những trường hợp hàng hóa nhập khẩu của quốc gia này được bán phá giá ở quốc gia khác, thì mẫu CO form S sẽ xác định được xuất xứ hàng hóa. Từ đó, khiến cho các hành động chống phá giá và áp dụng chống phá giá hàng hóa được thực thi một cách dễ dàng.
 • Thống kê thương mại và duy trì hệ thống hạn ngạch: Khi xác định được xuất xứ sẽ giúp cho việc biên soạn số liệu thống kê thương mại của quốc gia và khu vực trở nên dễ dàng. Trên cơ sở đó, các cơ quan thương mại có thể tiếp tục  duy trì hạn ngạch – xúc tiến thương mại.
Ý nghĩa của CO form S
Ý nghĩa của CO form S

1.3. Hướng dẫn thủ tục xin cấp CO form S

Các doanh nghiệp muốn xin CO form S, thì cần chuẩn bị một số giấy tờ như sau:

 • Đơn đề nghị cấp CO form S đã được kê khai thông tin hoàn chỉnh.
 • CO form S đã được kê khai các thông tin hoàn chỉnh và đúng quy định.
 • Bản sao công chứng tờ khai hải quan đã hoàn thành mọi thủ tục hải quan hoặc chứng từ tương đương.
 • Hóa đơn thương mại
 • Vận tải đơn – Bill of lading – Airway bill hoặc bản sao công chứng chứng từ vận tải tương đương.
 • Bảng tính toán chi tiết hàm lượng khu vực hoặc bảng kê khai mã HS các nguyên liệu đầu vào và HS sản phẩm đầu ra hoặc bảng kê khai tiêu chí xuất xứ hàng hóa thuần túy “WO”.
 • Hóa đơn mua nguyên liệu, hàng hóa hoặc tờ khai hải quan nhập khẩu các nguyên liệu, phụ tùng dùng trong sản xuất hàng hóa (nếu đơn vị sản xuất phải nhập khẩu nguyên liệu).
 • Quy trình sản xuất hàng hóa cụ thể.
 • Các loại giấy tờ khác. Tổ chức cấp C/ O có thể yêu cầu người xin CO form S cấp thêm các chứng từ liên quan đến sản phẩm xuất khẩu như: Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, giấy phép xuất khẩu, hợp đồng mua bán, hóa đơn giá trị gia tăng…để chứng minh xuất xứ hàng hóa.

Với các doanh nghiệp xin cấp CO form S, mọi chứng từ đều phải do thương nhân ký tên điện tử và gửi tự động đến Tổ chức cấp CO. Các tổ chức này sẽ căn cứ vào hồ sơ bạn cung cấp để kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, chính xác bạn sẽ được cấp một bộ hồ sơ giấy đầy đủ.

1.4. Hướng dẫn quy trình xin cấp CO form S

Hướng dẫn quy trình xin cấp CO form S
Hướng dẫn quy trình xin cấp CO form S
Quy trình xin cấp CO form S sẽ được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Người xin đề nghị cấp C/ O sẽ đăng ký hồ sơ thương nhân lần đầu tại hệ thống ecosys.gov.vn và gửi cho Tổ chức cấp CO xét duyệt. Sau khi tài khoản được xét duyệt, bạn sẽ gửi đơn đề nghị cấp CO điện tử hoặc gửi trực tiếp hồ sơ giấy cho phòng nhận hồ sơ CO của Tổ chức cấp CO.

Bước 2: Tiếp đến, thương nhân sẽ phải gửi file đính kèm hồ sơ đề nghị cấp CO form S cho Tổ chức cấp CO. Bạn có thể nộp thông qua 3 cách là gửi hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ ecosys.gov.vn, gửi bưu điện hoặc nộp hồ sơ giấy tại trụ sở Tổ chức cấp CO (nơi bạn đã đăng ký hồ sơ thương nhân).
Bước 3: Tổ chức cấp CO sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Tùy vào tình trạng của từng hồ sơ, mà Tổ chức cấp CO sẽ thông báo cho thương nhân với một trong số nội dung sau:
 • Chấp nhận CO và thông báo cụ thể thời gian thương nhân sẽ nhận được CO.
 • Đề nghị bổ sung chứng từ (nếu còn thiếu)
 • Đề nghị kiểm tra lại thông tin chứng từ (kèm theo văn bản ghi rõ nêu cụ thể nội dung cần kiểm tra làm căn cứ cho việc đề nghị).
 • Từ chối cấp CO (trường hợp được quy định cụ thể tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP).
 • Tổ chức cấp CO đề nghị kiểm tra cơ sở sản xuất của thương nhân.
Bước 4: Cán bộ cấp CO sẽ kiểm tra lại các thông tin, nhập dữ liệu vào hệ thống và trình người có thẩm quyền cấp và ký cấp CO.
Bước 5: Người có thẩm quyền của Tổ chức cấp CO sẽ ký cấp CO.
Bước 6: Sau khi cấp C/ O cán bộ Tổ chức cấp C/ O sẽ đóng dấu, vào sổ và giữ lại một bản để lưu sổ và bản còn lại sẽ cấp cho thương nhân.

1.5. Thời hạn cấp CO form S

Thông thường, thời hạn cấp CO form S sẽ không quá 3 ngày kể từ thời điểm người đề nghị nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Trong một số trường hợp cần thiết, Tổ chức cấp CO cũng có thể tiến hành kiểm tra trực tiếp cơ sở sản xuất khi phát hiện  ra dấu hiệu vi phạm. Kết quả kiểm tra cũng phải được ghi rõ trong biên bản và được cán bộ kiểm tra, người đề nghị cấp CO ký. Nếu người đề nghị cấp CO không ký, cán bộ sẽ kiểm tra và ký xác nhận sau khi nêu rõ lý do. Thời hạn cấp CO trong trường hợp này sẽ không quá 5 ngày kể từ khi người đề nghị cấp nộp hồ sơ hoàn chỉnh.
Trong mọi tình huống, thời hạn xác minh CO không được làm cản trở việc vận chuyển, thanh toán hàng hóa của người xuất khẩu, trừ khi ảnh hưởng này là do lỗi của người xuất khẩu.

Nếu bạn muốn tìm kiếm dịch vụ làm CO Form S, hay liên hệ với chúng tôi – Hải quan Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ làm CO tốt nhất, nhanh chóng với giá cả hợp lý.

Tham khảo thêm tại đây:

Hướng dẫn thủ tục xin CO Form CPTPP

Dịch vụ xin giấy phép xuất nhập khẩu của Indochinapost

 

5/5 - (1 bình chọn)