Hướng dẫn thủ tục khai báo CO mẫu VC năm 2022

Hướng dẫn thủ tục khai báo CO mẫu VC năm 2022

1. Hướng dẫn thủ tục khai báo CO mẫu VC năm 2022

CO mẫu VC được sử dụng cho các loại hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Chi Lê. Hãy cùng Hải Quan Việt Nam tìm hiểu về CO mẫu VC nhé.

Hướng dẫn thủ tục khai báo CO mẫu VC năm 2022
Hướng dẫn thủ tục khai báo CO mẫu VC năm 2022

1.1. CO mẫu VC là gì?

CO mẫu VC là chứng từ được sử dụng cho các loại hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và Chi Lê. Theo đó, hàng hóa khi xuất sang thị trường này sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định khu vực thương mại tự do giữa Việt Nam – Chi Lê (VCFTA).

Về cơ bản, hàng hóa Việt Nam được coi là có xuất xứ (được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam – Chi-Lê – CO mẫu VC) nếu đạt một trong các tiêu chí sau:

 • Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam.
 • Tiêu chí xuất xứ chung: Hàm lượng giá trị khu vực đạt ít nhất 40% (RVC 40%) hoặc chuyển đổi mà số hàng hóa ở cấp 04 số (CTH); hoặc Quy tắc cụ thể mặt hàng ((Danh mục PSRs tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư) (Lưu ý: Trường hợp nếu mà HS mặt hàng xuất khẩu không có trong Danh mục PSRs, tiêu chí xuất xứ chung sẽ được áp dụng).
 • Được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam từ những nguyên liệu có xuất xứ Việt Nam hoặc từ những nguyên liệu có xuất xứ Chi Lê.
CO mẫu VC là gì?
CO mẫu VC là gì?

1.2. Các trường hợp cấp CO mẫu VC

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC sẽ cấp trong những trường hợp như sau:

 • CO mẫu VC sẽ cấp trước hoặc tại thời điểm xuất khẩu hàng hóa.
 • Đối với một số trường hợp ngoại lệ CO mẫu VC sẽ được cấp sau nhưng không quá 1 năm kể từ thời điểm hàng được xếp lên tàu. Lưu ý, với loại hàng hóa này sẽ phải đánh dấu “Issued Retroactively”.
 • Cấp bản sao CO chứng thực.
 • Đối với trường hợp CO mẫu VC bị thất lạc, mất hoặc hư hỏng. Người xuất khẩu có thể nộp đơn gửi Tổ chức cấp C/ O để xin lại bản sao chứng thực CO mẫu VC. Về phía  Tổ chức cấp C/ O sẽ cấp lại bản sao CO mẫu VC dựa trên cơ sở chứng từ được lưu lại tại cơ quan này. Đối với bản sao CO mẫu VC sẽ phải mang dòng chữ “CERTIFIED TRUE COPY”. Đồng thời, bản sao sẽ có ngày cấp trùng với ngày cấp của CO mẫu VC bản gốc đã làm trước đó.

1.3. Hồ sơ xin cấp CO mẫu VC

Hồ sơ xin cấp CO mẫu VC
Hồ sơ xin cấp CO mẫu VC

Bộ hồ sơ xin CO được quy định cụ thể theo quy định tại Nghị định số 31/18-NĐ-CP ngày 08/03/2018 và Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa tại Thông tư. Về cơ bản, thủ tục cấp CO mẫu VC sẽ bao gồm một số giấy tờ cần thiết như sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất xứ được kê khai hoàn chỉnh.
 • CO mẫu VC được khai hoàn chỉnh theo đúng quy định.
 • Bản công chứng giấy tờ khai hải quan (nếu những hàng hóa không cần khai báo hải quan thì không cần nộp giấy này)
 • Bản sao công chứng hóa đơn thương mại.
 • Vận đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương (bản sao được công chứng đầy đủ). Người xin cấp CO có thể không phải nộp chứng từ này khi hàng hóa xuất khẩu không sử dụng vận tải đơn hoặc giấy tờ liên quan.
 • Bảng kê khai hàng hóa xuất khẩu đạt tiêu chí xuất xứ ưu đãi hoặc không ưu đãi.
 • Bản khai báo xuất xứ nhà sản xuất, cung cấp nguyên liệu có xuất xứ trong nước. Áp dụng trong trường hợp hàng hóa được sử dụng cho công đoạn tiếp theo để sản xuất ra một loại hàng hóa khác.
 • Bản sao công chứng quy trình sản xuất hàng hóa chi tiết nhất.
 • Các giấy tờ khác.

1.4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC

1.4.1. Bước 1: Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC tới Tổ chức có thẩm quyền cấp.

1.4.2. Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC thực hiện việc kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Tổ chức cấp C/O phải tiến hành việc kiểm tra thích hợp sau khi nhận được Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC để đảm bảo:

 • Đơn đề nghị cấp và mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC phải được khai theo mẫu quy định và được người xuất khẩu ký;
 • Xuất xứ hàng hóa phù hợp với các quy định của Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê;
 • Các lời khai khác trên Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC phù hợp với chứng từ chứng minh được nộp;
 • Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC được Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC ký;
 • Các lời khai khác trên Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC phù hợp với chứng từ chứng minh được nộp:
 • Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC được Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC ký;
 • Mô tả hàng hóa, số lượng và trọng lượng hàng hóa, nhãn hiệu và số kiện hàng, số lượng và loại kiện hàng, như quy định, phù hợp với sản phẩm xuất khẩu; và
 • Nhiều mặt hàng khác nhau được phép kê khai trên cùng một Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC với điều kiện mỗi mặt hàng thỏa mãn tiêu chí xuất xứ tương ứng riêng của mặt hàng đó.

1.4.3. Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp.
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC

1.5. Một số lưu ý đối với thủ tục cấp CO mẫu VC

Trong quá trình xin cấp CO mẫu VC, người xin cấp cần lưu ý một số vấn đề như sau:

1.5.1. Nghĩa vụ của người xuất khẩu

Ngay khi được cấp CO, người xuất khẩu hàng sẽ ngay lập tức thông báo bằng văn bản cho Tổ chức cấp CO mẫu VC của nước thành viên xuất khẩu, khi người xuất khẩu biết hàng hóa không đáp ứng được tiêu chí của nước thành viên xuất khẩu.

1.5.2. Nghĩa vụ của người nhập khẩu

Trừ khi có quy định khác, cơ quan Hải quan của nước thành viên nhập khẩu yêu cầu người nhập khẩu đề nghị được hưởng ưu đãi thuế quan hàng hóa nhập khẩu sẽ phải:

 • Khai báo hải quan dựa trên CO mẫu VC có hiệu lực, đồng nghĩa với việc hàng hóa này có xuất xứ từ nước thành viên xuất khẩu.
 • Có CO mẫu VC vào thời điểm khai hải quan.
 • Cung cấp CO mẫu VC theo yêu cầu của hải quan bên nước nhập khẩu.
 • Thông báo cho cơ quan hải quan và trả khoản thuế còn nợ khi người nhập khẩu có khi CO mẫu VC có chứa thông tin không chính xác.

1.5.3. Chế độ lưu trữ hồ sơ

 • Để phục vụ cho việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa, người xuất khẩu và nhập khẩu sẽ đề nghị cấp CO mẫu VC sẽ lưu trữ chứng từ trong vòng 5 năm (kể từ ngày cấp).
 • Tổ chức cấp CO lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp CO mẫu VC và các chứng từ trong vòng 5 năm (kể từ ngày cấp).
 • Người nhập khẩu đề nghị hưởng ưu đãi thuế quan sẽ phải lưu trữ bản sao  CO mẫu VC hợp lệ với bản gốc hoặc các thông tin khác để chứng minh xuất xứ hàng hóa mà nước thành viên nhập khẩu có thể yêu cầu liên quan đến hàng hóa nhập khẩu theo quy định trong thời hạn 5 năm kể từ khi nhập hàng.

Nếu bạn gặp khó khăn hoặc muốn tìm kiếm dịch vụ làm CO mẫu VC, hay liên hệ với chúng tôi – Hải quan Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ làm CO tốt nhất, nhanh chóng với giá cả hợp lý.

Tham khảo thêm tại đây:

Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất MSDS

Chuyển phát nhanh hàng hóa chuyên tuyến Nhật Bản

Rate this post