Khái quát chung về Hệ thống VNACCS/VCIS

Khái quát chung về Hệ thống VNACCS/VCIS

Khái quát chung về Hệ thống VNACCS/VCIS

Hệ thống VNACCS/VCIS là Hệ thống thông quan tự động và Cơ chế một cửa quốc gia gồm 02 hệ thống nhỏ:

 • Hệ thống thông quan tự động (gọi tắt là Hệ thống VNACCS): được sử dụng cho mục đích thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu
 • Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin nghiệp vụ (gọi tắt là Hệ thống VCIS)
Khái quát chung về Hệ thống VNACCS/VCIS
Khái quát chung về Hệ thống VNACCS/VCIS

Hệ thống VNACCS/VCIS gồm các phần mềm chủ yếu:

 • Khai báo điện tử (e-Declaration)
 • Khai Manifest điện tử (e-Manifest)
 • Hóa  đơn điện tử (e-Invoice)
 • Thanh toán điện tử (e-Payment)
 • C/O điện tử (e-C/O)
 • Phân luồng (selectivity)
 • Quản lý hồ sơ rủi ro/tiêu chí rủi ro
 • Quản lý doanh nghiệp XNK
 • Thông quan và giải phóng hàng
 • Giám sát và kiểm soát.

Hệ thống VNACCS có điểm mới là tập trung cả 03 khâu: khâu trước, trong và sau thông quan. Ngoài ra hệ thống mới mở rộng thêm các chức năng, thủ tục mới, đó là thủ tục đăng ký danh mục miễn thuế, thủ tục áp dụng chung cả hàng mậu dịch và phi mậu dịch, thủ tục đơn giản đối với hàng trị giá thấp, quản lý hàng hóa tạm nhập – tái xuất.

Chức năng khác của Hệ thống VNACCS là tăng cường kết nối với các Bộ, Ngành bằng cách áp dụng Cơ chế một cửa (Single Window). Theo thiết kế, Hệ thống VNACCS có sự kết nối với các Bộ, Ngành. Cơ quan Hải quan sẽ gửi thông tin liên quan đến việc xin cấp phép của các cơ quan chuyên ngành. Kết quả xử lý cấp phép sẽ được thực hiện thông qua Hệ thống.

Sử dụng chữ ký điện tử để hạn chế sử dụng hồ sơ giấy. Thời gian xử lý đối với hàng luồng xanh là 1 – 3 giây. Thời gian xử lý đối với luồng vàng và luồng đỏ phụ thuộc vào thời gian kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa.

Một trong những nội dung thay đổi tương đối lớn của Hệ thống VNACCS liên quan đến hàng gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất. Khi áp dụng Hệ thống VNACCS sẽ thực hiện theo hướng thanh khoản theo từng tờ khai, thực hiện quản lý theo từng phương tiện vận tải. Doanh nghiệp sẽ thực hiện tự khai, tự chịu trách nhiệm và tự thanh khoản. Cơ quan Hải quan chỉ kiểm tra trên cơ sở thông tin quản lý rủi ro đối với việc thanh khoản.

Hiện tại, Việt Nam áp dụng 6 mẫu Tờ khai giá trị tương ứng với 6 phương pháp xác định trị giá. Khi áp dụng Hệ thống VNACCS cho phép gộp một số chỉ tiêu của tờ khai trị giá theo phương pháp trị giá giao dịch vào tờ khai nhập khẩu. Do đó, về cơ bản, đối với phương pháp trị giá giao dịch không cần phải khai riêng tờ khai trị giá như hiện nay.

Về giám sát, quản lý hải quan đối với một số loại hình: khi áp dụng Hệ thống VNACCS, hệ thống sẽ được thực hiện theo hướng đơn giản hóa, gom các quy trình thủ tục theo hướng chuyển cửa khẩu, chuyển cảng, quá cảnh,…về loại hình là hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát của hải quan vì bản chất là việc chuyển hàng hóa từ địa điểm này sang địa điểm khác, chịu sự giám sát của hải quan.

Theo quy định hiện tại, hiện có khoảng trên 200 mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu. Để đảm bảo và tạo thuận lợi cho việc quản lý hải quan, thống kê và trên cơ sở khuyến nghị của Công ước Kyoto sửa đổi, Hệ thống VNACCS thực hiện chuẩn hóa các chế độ quản lý hải quan với khoảng 40 mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu.

Bên cạnh đó, khi thực hiện Hệ thống VNACCS/VCIS sẽ không phân biệt loại hình mậu dịch và phi mậu dịch, sự khác nhau chủ yếu là về mặt chứng từ. Ngoài ra, một số loại hình đặc thù như hàng hóa mang vào, mang ra của cư dân biên giới, hàng an ninh quốc phòng, hàng trị giá thấp sẽ được thực hiện thủ công.

Xem thêm các thông tin khác tại đây:

TỪ NĂM 2022 DOANH NGHIỆP KHAI HẢI QUAN MIỄN PHÍ QUA PHẦN MỀM

Cách Khai Hải Quan Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Phi Mậu Dịch

Anh chị cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trên, vui lòng liên hệ:

Hotline: 090 2275 758

Website: https://haiquanvietnam.net/

Rate this post