MASTER BILL VÀ NHỮNG ĐIỀU CHƯA KỂ…

Master bill là gì?

Master Bill of Lading là Vận đơn đường biển cho hãng tàu phát hành, dịch là Vận đơn chủ, và thường được viết tắt là MBL hay MB/L. Mỗi lô hàng chỉ phát hành 1 MBL, gồm nhiều liên (cùng nội dung).

Trên MBL, người gửi hàng là Công ty giao nhận vận tải ở nước xuất khẩu (không phải là công ty xuất khẩu), còn người nhận hàng là Công ty giao nhận vận tải ở nước nhập khẩu. Thường 2 công ty giao nhận ở 2 nước có mối quan hệ đại lý, hoặc công ty mẹ con.

Master Bill
Master Bill

Khi lấy MBL có nghĩa là trên bill gốc ( original bill ) phát hành có hình logo hãng tàu. Mặc dù book hàng qua forwarder nhưng người phát hành bill gốc là hãng tàu. Tưởng tượng lúc này forwarder chỉ là người thay shiper book tàu, shiper làm việc trực tiếp với hãng tàu.

Sau khi có bill gốc để consignee nhận được hàng shiper phải gởi bill gốc cho consignee, thường gởi bằng đường hàng không. Tuy nhiên việc làm này tốn kém và chậm. Hiện nay hầu hết các hãng tàu cho release hàng bằng telex release ( làm surrender bill of lading ) và shiper phải chịu phí telex release.

Master Bill
Master Bill

Ưu điểm lấy Master bill:

Vì MBL là bill do hãng tàu phát hành, shiper là người đứng tên trên bill do đó nếu rủi ro xảy ra shiper vẫn là pháp nhân trực tiếp để giải quyết với hãng tàu. Còn lấy House bill thì khi rủi ro xảy ra, người gởi hàng rất bị động, vì bạn không thể đem house bill để thưa kiện hãng tàu.

Các bài viết liên quan:

Nên làm Master Bill hay House Bill

Rate this post