Nhập khẩu giống cây trồng năm 2022 cần những thủ tục gì?

Nhập khẩu giống cây trồng từ nước ngoài

Nhập khẩu giống cây trồng cần những thủ tục gì?

Nhập khẩu giống cây từ nước ngoài cần tuân thủ những quy định gì? Doanh nghiệp nhập khẩu cần làm những thủ tục gì để hàng hóa được thông quan thuận lợi?

1.Việt Nam nhập khẩu giống cây trồng từ nước ngoài.

Nhập khẩu giống cây trồng năm 2022 cần những thủ tục gì?
Nhập khẩu giống cây trồng năm 2022 cần những thủ tục gì?

Ngành nông nghiệp Việt Nam đang ngày càng phát triển. Nhu cầu đa dạng các loại giống cây trông ngày càng tăng để phục vụ thị trường. Các công ty nông nghiệp cũng bắt đầu tìm hiểu và nhập khẩu các giống cây từ nước ngoài để có cơ hội nắm bắt thị trường.

Giống cây trồng được phép nhập khẩu

  • Giống cây trông hạt bố mẹ để sản xuât hạt lại của giống cây đã được cấp phép lưu hành.
  • giống cây hạt bố mẹ để sản xuất hạt lai phục vụ xuất khẩu.
  • giống cây chưa được cấp phép lưu hành hoặc tư công bố lưu hành chỉ được nhập khẩu phục vụ nghiên cứu, triển lãm, trao đổi quốc tế,… và phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép.
  • giống cây nhập khẩu phục vụ sản xuất, mua bán phải được kiểm tra nhà nước về chất lượng do cơ quan quản lý chuyên ngành về trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện và đạt yêu cầu về chất lượng.
  • Các trường hợp không bị kiểm tra bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
    • giống cây tạm nhập, tái xuất hoặc quá cảnh hoặc chuyển khẩu
    • Giống cây trong gửi kho ngoại quan

2.Hồ sơ cấp phép nhập khẩu giống cây trồng từ nước ngoài bao gồm

Hồ sơ cấp phép nhập khẩu giống cây trông từ nước ngoài
Hồ sơ cấp phép nhập khẩu giống cây trồng từ nước ngoài

Văn bản đề nghị nhập khẩu theo Mẫu số 01.NK Phụ lục IX ban hành kèm theo khoản 1 Điều 12 Nghị định 94/2019/NĐ-CP

– Tờ khai kỹ thuật (mỗi giống chỉ nộp một lần khi nhập khẩu lần đầu) theo Mẫu số 02.NK Phụ lục IX ban hành kèm theo khoản 1 Điều 12 Nghị định 94/2019/NĐ-CP

– Bản sao thỏa thuận hợp tác giữa các bên đối với trường hợp nhập khẩu phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, hợp tác quốc tế.

– Giấy xác nhận hoặc Giấy mời tham gia hội chợ, triển lãm của đơn vị tổ chức đối với trường hợp nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm.

3.Trình tự, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng

Bước 1:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định hồ sơ; thông báo cho tổ chức, cá nhân trong trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung. Trường hợp tổ chức, cá nhân không hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Trồng trọt, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp lại hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Bước 2:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định, cấp Giấy phép nhập khẩu giống cây theo Mẫu số 03.XK Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định này; đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Trồng trọt.

Bước 3:

Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là thủ tục và trình tự cần thực hiện để được cấp giấy phép nhập khẩu giống cây từ nước ngoài vào Việt Nam.

Liên hệ với haiquanonline.net để được tư vấn hỗ trợ thêm

Tham khảo:

Thủ tục xuất khẩu hạt giống tới Úc

Vận chuyển trái cây tươi đi Singapore

 

Rate this post