Quy trình xin CO form B tại VCCI

Quy trình xin CO form B tại VCCI

So với năm 2017, thì quy trình xin CO form B tại VCCI năm 2018 có một chút thay đổi theo thông tư  Thông tư 05/2018/TT-BCT về xuất xứ hàng hóa

Quy trình xin CO form B tại VCCI
Quy trình xin CO form B tại VCCI

Doanh nghiệp sẽ đăng ký và khai báo CO tại web: http://comis.covcci.com.vn

Các bước triển khai xin CO form B như sau:

Đăng ký tài khoản và chữ ký số

Link đăng ký tài khoản (đăng ký hồ sơ thương nhân): http://comis.covcci.com.vn/

Sau đó đăng ký mua và cài đặt chữ ký số. Hoàn thiện các yêu cầu đầu vào

Cách điền nội dung khai báo CO form B

Ô số 1: tên giao dịch của người xuất khẩu, địa chỉ, tên nước xuất khẩu

Ô số 2: tên người nhận hàng, địa chỉ, tên nước nhập khẩu

Ô trên cùng bên phải: số tham chiếu của C/O (dành cho cơ quan, tổ chức được ủy quyền cấp C/O)

Ô số 3: ngày khởi hành, tên phương tiện vận tải (nếu gửi bằng đường hàng không thì khai báo “by air”, số hiệu chuyến bay, tên cảng hàng không dỡ hàng; nếu gửi bằng đường biển thì khai báo tên tàu và tên cảng dỡ hàng)

Ô số 4: tên cơ quan, tổ chức được ủy quyền cấp C/O, địa chỉ, tên nước

Ô số 5: Mục dành riêng cho cơ quan hải quan tại cảng hoặc địa điểm nhập khẩu

Ô số 6: mô tả hàng hóa và mã HS; ký hiệu và số hiệu của kiện hàng

Ô số 7: trọng lượng cả bì của hàng hóa hoặc số lượng khác

Ô số 8: số và ngày phát hành hóa đơn thương mại

Ô số 9: nơi cấp C/O, ngày tháng năm cấp C/O, chữ ký và con dấu của cơ quan, tổ chức cấp C/O

Ô số 10: địa điểm, ngày tháng năm đề nghị cấp C/O và chữ ký của người xuất khẩu (dành cho thương nhân đề nghị cấp C/O).

Trong đó, có một số chú ý:

– Ô số 3: tối thiểu phải có:

+ BY SEA/ BY AIR: Tên và số chuyến phương tiện vận chuyển.

+ Số Bill

+ Ngày Bill/Ngày khởi hành.

+ Cảng bốc & Cảng dỡ.

(Trước đây không nhập ngày tàu chạy vẫn được)

– Ô số 6:

+ Có thêm HS code tối thiểu 6 số.

+ Không cần nhập số tờ khai và ngày tờ khai (nếu nhập cũng không sao)

Quy trình xin CO form B tại VCCI
Quy trình xin CO form B tại VCCI

Bộ hồ sơ xin cấp CO form B tại VCCI

– Đơn đề nghị cấp CO

– Mẫu CO form B đã in và đóng dấu

– Tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan (nếu hàng có dùng NVL nhập khẩu thì kèm thêm Tờ khai nhập)

– Bill of Lading hoặc Air waybill

– Commercial Invoice

– Packing List

– Quy trình sản xuất

– Chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên vật liệu (bảng kê theo mẫu của thông tư 05/2018/TT-BCT)

Thời gian cấp CO trong 1-2 ngày làm việc nếu mọi chứng từ đầy đủ và hợp lệ.

5/5 - (1500 bình chọn)