Tất tần tât về CO form E

Tất tần tật về CO form E

Co form E là giấy chứng từ quan trọng khi nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc. Việc nắm bắt các quy định, nội dung của loại giấy từ này là điều rất cần thiết.

1. CO form E là gì?

Đây là một trong những giấy chứng từ quan trọng bắt buộc phải có đối với doanh nghiệp muốn nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc. Trên thực tế không phải tất cả các mặt hàng nhập từ Trung Quốc đều phải cần CO, nhưng nhìn chung đây vẫn là mẫu giấy tờ rất cần thiết.

Co form E là giấy chứng nhận xuất xứ mẫu E, được phát hành theo hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN – Trung Quốc (ACFTA). Đây là mẫu giấy tờ có công dụng là xác nhận hàng hóa có nguồn gốc từ nước thành viên của hiệp định trên.

2. Quy định về CO form E

Hiện quy định về CO mẫu E được có trong nhiều văn bản pháp luật. Dưới đây là một số văn bản quan trọng và phổ biến liên quan đến CO mẫu E mà bạn nên tham khảo.

  • Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là Thông tư 36)
  • Thông tư 35/2012/TT-BCT và Thông tư 14/2016/TT-BCT bổ sung tên Tổ chức được Bộ công thương ủy quyền cấp C/O theo danh sách ban hành trong Thông tư 36
  • Thông tư 21/2014/TT-BCT sửa đổi bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành trong Thông tư 36
 • Công văn 12149/BCT-XNK ngày 14/12/2012 của Bộ Công Thương về hóa đơn bên thứ ba trong ACFTA
  • Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM – Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu E (có trước thông tư 36)
  • Thông tư 06/2011/ TT-BCT về thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi
 • Quyết định 4286/QĐ-TCHQ ngày 31 tháng 12 năm 2015 về Quy trình kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (chung cho tất cả các mẫu CO, gồm cả Form E)

Tiếp theo là một số công văn giải đáp các vướng mắc liên quan đến CO form E có kèm nội dung chính tóm tắt ngay sau đó:

  • 680/TCHQ-GSQL ngày 18 tháng 02 năm 2011: người nhập khẩu chỉ cần nộp bản gốc (Original), không cần nộp bản sao thứ 3 (Triplicate)
  • 2706/TCHQ-GSQL ngày 07 tháng 06 năm 2011 về: tick ô 13 bằng tay hay đánh máy, hóa đơn bên thứ 3 cấp bởi 1 công ty Trung Quốc (không phải nhà XK), CO cấp trước ngày xuất khẩu
  • 4264/TCHQ-GSQL ngày 14 tháng 08 năm 2012: khi 1 trang CO không đủ chỗ để khai hết số lượng các mặt hàng
  • 487/XNK-XXHH ngày 21 tháng 10 năm 2013: người ủy quyền của người xuất khẩu đứng tên trên ô số 1 của C/O mẫu E do Trung Quốc cấp
  • 5467/TCHQ-GSQL ngày 16 tháng 09 năm 2013: ô số 1 trên C/O mẫu E thể hiện người ủy quyền mà không phải là tên người xuất khẩu và không thuộc trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba, C/O mẫu E đó không hợp lệ
  • 887/TCHQ-GSQL ngày 08 tháng 02 năm 2013: mục 4 về Giấy xác nhận chuyển tải khi hàng quá cảnh qua 1 nước không phải là thành viên (nhắc lại trong CV 1710/GSQL-GQ4 ngày 02/12/2016; và mục 2.2.3.đ Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015).
  • 978/GSQL-TH ngày 21 tháng 7 năm 2014: Ghi giá CIF trên ô số 9
  • 6549/BCT-XNK ngày 01 tháng 07 năm 2015: hóa đơn bên thứ ba, thời hạn xác minh CO
  • 1335/GSQL-TH ngày 06 tháng 10 năm 2016: khác biệt giữa tên người xuất khẩu trên ô số 1 của C/O với tên người gửi hàng trên vận đơn trong trường hợp hóa đơn bên thứ 3
 • 508/GSQL-GQ4 ngày 13 tháng 03 năm 2017; 1478/GSQL-TH ngày 20 tháng 11 năm 2015 (hóa đơn thương mại do bên thứ ba thuộc ACFTA phát hành)

3. Tiêu chí xuất xứ C/O form E

Có nhiều tiêu chí xuất xứ về CO form E, nhưng có các tiêu chí cơ bản nhất mà bạn cần nắm bắt.

Tiêu chí xuất xứ WO- Wholly Owned: Đây là tiêu chí được hiểu là toàn bộ sản phẩm được sản xuất 100% từ Trung Quốc. Từ khâu chọn lọc nguyên liệu tới quá trình sản xuất.

Tiêu chí xuất xứ PE- Produced Entirely: Tiêu chí này để chỉ các mặt hàng có thể được gia công sản xuất ở các nước khác. Nhưng phải đảm bảo rằng nguyên liệu được nhập từ Trung Quốc và có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Tiêu chí xuất xứ RVC – Regional Value Content – Hàm lượng giá trị khu vực FTA: Tiêu chí này được giải thích là hàng có giá trị hơn 40% của Trung Quốc thì CO mẫu E được chấp nhận.

4. Nội dung Mẫu CO form E

Nội dung mẫu CO gồm nhiều nội dung nhỏ khác nhau, hãy tham khảo mẫu nội dung qua hình ảnh sau đây.

Ở phía góc phải phía trên Giấy chứng nhận phải có những thông tin tham chiếu quan trọng:

  • Số CO (Reference Number)
  • Cụm từ tiếng Anh trong đó có dòng “FORM E”
  • Tên nước phát hành, ví dụ: THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

CO-form-E

Tiếp đó là 13 ô nội dung:

Ô số 1: Thông tin nhà xuất khẩu: tên công ty, địa chỉ. Thường là người bán hàng trên Invoice, trừ trường hợp hóa đơn bên thứ 3

Ô số 2: Thông tin người nhận hàng hoặc nhà nhập khẩu hàng hóa

Ô số 3: Tên phương tiện vận tải và tuyến đường. Có 4 nội dung chính

  • Ngày khởi hành: là ngày tàu chạy trên vận đơn
  • Tên tàu + số chuyến, hoặc tên tàu bay (thực ra trong quy định không đề cập đến số chuyến, nhưng thực tế thì các CO form E đều thấy có kèm theo số chuyến sau tên tàu)
  • Tên cảng dỡ hàng
  • Tuyến đường và phương thức vận chuyển, chẳng hạn: From China Port, China to Saigon Port, Vietnam by Ship
CO form E có nhiều nội dung quan trọng cần điền đầy đủ

Ô số 4: Dành cho cơ quan cấp CO, doanh nghiệp không cần quan tâm nhiều đến ô này

Ô số 5 & 6: Không quan trọng lắm

Ô số 7: Số lượng, chủng loại bao gói, mô tả hàng hóa (gồm cả lượng hàng và mã HS nước nhập khẩu).

Ô số 8: Tiêu chí xuất xứ.

Tiêu chí xuất xứ form E khá quan trọng, vì có thể ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ này. Nó cho biết tỉ lệ bao nhiêu phần trăm giá trị hàng hóa được sản xuất tại nước cấp CO.

Lưu ý: giá trị hàm lượng xuất xứ dưới 40% thì coi như không có xuất xứ.

Ô số 9: Trọng lượng toàn bộ (hoặc lượng khác) và giá trị FOB. Ô này ý nghĩa tương đối rõ ràng. Chỉ lưu ý giá trị trong ô này là FOB, do đó nếu trên hóa đơn ghi giá trị theo điều kiện khác, chẳng hạn ExWork, CIF… thì không được lấy ngay vào ô số 9 này, mà phải điều chỉnh cộng trừ chi phí để xác định đúng giá trị FOB rồi mới ghi vào ô này.

Ô số 10: Số và ngày Invoice, chính là số liệu lấy từ Invoice, lưu ý kiểm tra kỹ lưỡng, tránh sai sót, nhầm lẫn.

Ô số 11: tên nước xuất khẩu (vd: CHINA), nhập khẩu (VIETNAM), địa điểm và ngày xin CO form E, cùng với dấu của công ty xin CO.

Ô số 12: Xác nhận Chữ ký của người được ủy quyền, dấu của tổ chức cấp CO, địa điểm và ngày cấp. Với hàng từ Trung Quốc, chữ ký tiếng Hoa có nét tượng hình, không dịch ra phiên âm được. Cán bộ hải quan sẽ đối chiếu với chữ ký trong cơ sở dữ liệu của họ.

Ô số 13: Một số lựa chọn, tick vào ô tương ứng nếu thuộc trường hợp đó

  • Issued Retroactively: Trường hợp CO được cấp sau quá 3 ngày tính từ ngày tàu chạy
  • Exhibition: Trường hợp hàng tham gia triển lãm, và được bán sau khi triển lãm.
  • Movement Certificate: Trường hợp hàng được cấp C/O giáp lưng
 • Third Party Invoicing: Trường hợp hóa đơn phát hành tại Bên thứ ba

5. CO form E 3 bên

Đây là trường hợp CO được phát hành bởi bên thứ 3. Trong trường hợp này, CO phải đáp ứng 4 điều kiện.

Ô số 1: Phải thể hiện nhà sản xuất tại quốc gia tham gia ACFTA

Ô số 7: Trong ô đó phải có tên công ty phát hành hóa đơn. Tên nước cụ thể mà công ty phát hành đang đặt trụ sở để hoạt động.

Ô số 10: Số và ngày hóa đơn phải được ghi rõ chi tiết.

Ô số 13: Cần phải tick vào mục Third Party Invoicing

6. Các sai sót thường gặp khi làm CO form E

Một số sai sót thường gặp khi làm CO mẫu E mà bạn cần lưu ý:

Thiếu dấu tick “ Issued Retroactively” trong trường hợp ngày cấp CO quá 3 ngày sau khi tàu chạy. Sau khi tàu chạy quá 3 ngày thì bạn cần bắt buộc phải tick vào mục kia để CO đúng mẫu và có giá trị.

Chứng từ CO mẫu E cần kiểm tra cẩn thận tránh sai sót dữ liệu
Chứng từ CO mẫu E cần kiểm tra cẩn thận tránh sai sót dữ liệu
  • CO form E uy quyền: Cũng bởi một số nhà sản xuất ở Trung Quốc không có chức năng xin CO, phải ủy quyền cho một công ty dịch vụ đứng tên xin CO. Công ty đó đồng thời đứng ra làm thủ tục xuất khẩu luôn. Theo quy định của bên Trung Quốc thì người được ủy quyền phải đứng tên trên CO, chứ không nhất thiết phải là nhà xuất khẩu thật sự. Tuy nhiên, điều này khi về Việt Nam thì mẫu CO form E này bị coi là không hợp lệ.
  • Số liệu CO không khớp với các giấy tờ khác: Đây là một lỗi rất cơ bản và hay gặp. Số liệu CO không đúng không trùng khớp với các giấy chứng từ khác, sẽ làm cho việc vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Khi phát hiện ra cần tiến hành khắc phục ngay.

7. Thủ tục xin cấp CO form E mới nhất

Địa điểm cấp CO mẫu E

Kết hợp online và offline:

  • Online: trên hệ thống ecosys.gov.vn
  • Offline: tại sở công thương

Các bước xin cấp

  • Bước 1: Đăng ký tài khoản mới cho Doanh nghiệp. Chỉ cần làm lần đầu, lần sau thì doanh nghiệp có thể bỏ qua bước này.
  • Bước 2: Doanh nghiệp có thể truy cập hệ thống và tiến hành khai báo hồ sơ.
  • Bước 3: Bắt buộc phải tải lên file đính kèm: tờ khai hải quan, vận đơn, bảng kê hàm lượng, C.Inv
  • Bước 4: Thực hiện các thao tác ký điện tử & Gửi hồ sơ online
  • Bước 5: Hồ sơ được duyệt, kết xuất & in đơn xin C/O đã cấp số & nộp cùng bộ hồ sơ
  • Bước 6: Duyệt hồ sơ giấy & cấp CO gốc (Original), bản bằng giấy

Về WorldCourier- công ty vận tải hàng không chuyên nghiệp, uy tín

worldcourier
worldcourier

WorldCourier chuyên cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế và nội địa nhanh chóng, uy tín, chất lượng cao. Sứ mệnh của chúng tôi là đem đến sự hài lòng cho quý khách.

Chúng tôi tự tin cung cấp các dịch vụ chuyển phát nhanh đa dạng mặt hàng với thời gian vận chuyển nhanh chóng, uy tín và giá rẻ nhất hiện nay.

Hệ thống đối tác rộng lớn: 

 • Các hãng Forwarder: Indochinapost, ViettelCargo.com, UPSVietnam, DHLVietnam, FedExVietnam,..
 • Các hãng hàng không: American Airlines, United Airlines, Cathay Pacific,….

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu quý khách còn bất kỳ thắc mắc nào, đội ngũ nhân viên tư vấn của WorldCourier sẽ hỗ trợ và tư vấn quý khách hết mình!!!

>>Xem thêm

Các hãng hàng không đang khai thác tại kho SCSC

Rate this post