Thay đổi CO mẫu D trong năm 2022 – Cần lưu ý những gì?

CO hàng hóa XNK khu vực ASEAN có sự thay đổi

Thay đổi CO mẫu D trong năm 2022 – Cần lưu ý những gì?

Bộ Công thương có quy đinh gì mới về thay đổi CO mẫu D? Thời điểm thay đổi là khi nào? Có lưu ý gì mới trong thủ tục xin cấp C/O không?

Thông tư số 10/2022/TT-BCT ban hành ngày 01/06/2022 về  về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN; trong đó, có quy định về thời điểm dừng cấp C/O mẫu D cũ.

Hiệp đinh Thương mại hàng hóa ASEAN

Thay đổi CO mẫu D trong năm 2022
Thay đổi CO mẫu D trong năm 2022

Hiệp đinh Thương mại hàng hóa ASEAN(ATIGA) được nâng cấp và cải thiện sẽ tăng vị thế của ASEAN trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đưa ASEAN vào con đường tăng trưởng kinh tế bền vững.

Sau dịch Covid-19, nền kinh tế thế giới đang dần hồi phục và phát triển về mặt cấu trúc. Sự cải tiến ATIGA sẽ giúp ASEAN có vị thế kinh tế mạnh mẽ hơn để thích nghi với những chuyển dịch cơ cấu toàn cầu do chuyển đổi công nghệ và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn.

ATIGA được xây dựng dựa trên các mục tiêu của CEPT là xây dựng ASEAN như một thị trường và cơ sở sản xuất duy nhất, được đặc trưng bởi sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao động có kỹ năng và vốn.

Hiệp định này đã cung cấp các biện pháp thương mại toàn diện – chẳng hạn như tự do hóa thuế quan, quy tắc xuất xứ, các biện pháp phi thuế quan, tạo thuận lợi thương mại và thủ tục hải quan giúp dễ dàng vận chuyển hàng hóa trong khu vực.

Thay đổi CO mẫu D cho hàng hóa xuất nhập khẩu trong khối ASEAN

C/O mẫu D mới cho thị trường ASEAN
C/O mẫu D mới cho thị trường ASEAN

Theo thông tư số 10/2022/TT-BCT, C/O mẫu D cũ theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BCT được cấp đến hết ngày 31/10/2022.

Với C/O được cấp trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 1/5/2022 đến hết ngày 31/10/2022, cơ quan hải quan chấp nhận C/O mẫu D cũ và C/O mẫu D mới. Riêng đối với C/O mẫu D được cấp kể từ ngày 1/11/2022, cơ quan hải quan chỉ chấp nhận C/O mẫu D được cấp theo mẫu mới.

Trong Thông tư số 10/2022/TT-BCT, thay thế Phụ lục VII-cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ C/O tại khoảng 7 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BCT (đã được thay thế bằng Phụ lục I tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 19/2020/TT-BCT) bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Ngoài ra, thay thế Phụ lục III-Mẫu C/O mẫu D tại khoản 8 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BCT (đã được thay thế bằng Phụ lục II tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 19/2020/TT-BCT0 bằng Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

Cùng với đó, thay thế Phụ lục I, hướng dẫn kê khai C/O tại khoản 9 Điều 2 Thông tư số 22/2016/TT-BCT (đã được thay thế bằng Phụ lục III tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 19/2020/TT-BCT) bằng Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư 10/2022/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 16/7/2022.

Trên đây là thông tin về thay đổi CO mẫu D mà Dịch vụ hải quan Việt Nam muốn gửi đến quý khách. Mọi thắc mắc về thủ tục hải quan sẽ được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm của chúng tôi tiếp nhận và giải đáp quý khách 24/7.

Liên hệ ngay với chúng tôi.

Đọc thêm: Các loại C/O và thủ tục cấp C/O cần biết

Tham khảo thêm: Dịch vụ làm C/O

Rate this post