Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) form VC

Quy trình xin CO form B tại VCCI

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) form VC là mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC thực hiện theo Hiệp định khu vực thương mại tự do giữa Việt Nam – Chi Lê.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) form VC
Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) form VC

Đối với Chi Lê, một bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC bao gồm một bản gốc. Đối với Việt Nam, bao gồm một bản gốc và hai bản sao các-bon.

Để kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC, các Nước thành viên sẽ đăng lên mạng Internet một số thông tin cơ bản của Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC do Nước thành viên xuất khẩu cấp như số tham chiếu, mã HS, mô tả hàng hóa, ngày cấp, số lượng và tên người xuất khẩu.

Bản gốc của Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC do Người xuất khẩu gửi cho Người nhập khẩu để nộp cho cơ quan Hải quan Nước thành viên nhập khẩu. Trong trường hợp của  Việt Nam, người xuất khẩu và Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải lưu các bản sao Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC.

Để được hưởng ưu đãi thuế quan, Người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan Hải quan Nước thành viên nhập khẩu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật Nước thành viên nhập khẩu.

Trong trường hợp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC bị cơ quan Hải quan Nước thành viên nhập khẩu từ chối, Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC đó sẽ được đánh dấu vào ô số 4, thông báo lý do đã từ chối không cho hưởng ưu đãi và gửi lại cho Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC của Nước thành viên xuất khẩu. Cơ quan cấp có thẩm quyền có thể xem xét làm rõ và gửi lại cho cơ quan Hải quan Nước thành viên nhập khẩu

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC

Các trường hợp cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC:

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC được cấp trước hoặc tại thời điểm xuất khẩu;

Trường hợp ngoại lệ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC có thể được cấp sau nhưng không quá 01 (một) năm kể từ ngày xếp hàng lên tàu và phải đánh dấu “Issued Retroactively”.

Cấp bản sao chứng thực

Trong trường hợp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng, Người xuất khẩu có thể nộp đơn gửi Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC bản sao chứng thực của Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC gốc.

Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC cấp bản sao trên cơ sở chứng từ xuất khẩu được lưu tại Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC và bản sao này phải mang dòng chữ “CERTIFIED TRUE COPY” vào ô số 5 của Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC. Bản sao này mang ngày cấp của bản Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC gốc.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC tới Tổ chức có thẩm quyền cấp.

Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC thực hiện việc kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

Tổ chức cấp C/O phải tiến hành việc kiểm tra thích hợp sau khi nhận được Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC để đảm bảo:

Đơn đề nghị cấp và mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC phải được khai theo mẫu quy định và được người xuất khẩu ký;

Xuất xứ hàng hóa phù hợp với các quy định của Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê;

Các lời khai khác trên Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC phù hợp với chứng từ chứng minh được nộp;

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC được Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC ký;

Mô tả hàng hóa, số lượng và trọng lượng hàng hóa, nhãn hiệu và số kiện hàng, số lượng và loại kiện hàng, như quy định, phù hợp với sản phẩm xuất khẩu; và

Nhiều mặt hàng khác nhau được phép kê khai trên cùng một Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC với điều kiện mỗi mặt hàng thỏa mãn tiêu chí xuất xứ tương ứng riêng của mặt hàng đó.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) form VC
Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) form VC

Một số lưu ý đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC

Nghĩa vụ của người xuất khẩu

Người xuất khẩu được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC theo quy định, ngay lập tức sẽ thông báo bằng văn bản cho Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC của Nước thành viên xuất khẩu khi người xuất khẩu biết hàng hóa đó không đáp ứng tiêu chí xuất xứ của Nước thành viên xuất khẩu.

Nghĩa vụ của người nhập khẩu

Trừ khi có những quy định khác, cơ quan Hải quan của Nước thành viên nhập khẩu yêu cầu người nhập khẩu đề nghị được hưởng ưu đãi thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải:

Khai báo hải quan, dựa trên Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC có hiệu lực, rằng hàng hóa được coi là có xuất xứ từ Nước thành viên xuất khẩu;

Có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC vào thời điểm khai hải quan;

Cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC theo yêu cầu của cơ quan Hải quan của Nước thành viên nhập khẩu;

Thông báo kịp thời cho cơ quan Hải quan và trả các khoản thuế còn nợ khi người nhập khẩu có lý do để tin rằng Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC mà người nhập khẩu khi làm thủ tục khai báo nhập khẩu đã dựa trên đó có chứa những thông tin không chính xác.

Chế độ lưu trữ hồ sơ

Để phục vụ việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa, Người sản xuất hoặc Người xuất khẩu đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC phải lưu trữ chứng từ đề nghị cấp trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC theo quy định của pháp luật Nước thành viên xuất khẩu.

Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp C/O và các chứng từ liên quan tới việc cấp đó trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày cấp.

Người nhập khẩu đề nghị cho hưởng ưu đãi thuế quan sẽ lưu trữ bản sao hợp lệ của bản gốc Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC hoặc các thông tin khác chứng minh hàng hóa đáp ứng xuất xứ và tất cả các chứng từ khác mà Nước thành viên nhập khẩu có thể yêu cầu liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa theo quy định của nước nhập khẩu trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày nhập khẩu lô hàng.

5/5 - (1500 bình chọn)