Thủ tục nhập khẩu động cơ điện

Thủ tục nhập khẩu động cơ điện

Thủ tục nhập khẩu động cơ điện

1. Mã HS code động cơ điện (HS code motor)

Để xác định chính xác mã HS code động cơ điện motor thì cần căn cứ vào công suất và cách hoạt động.

Mã HS code động cơ (HS code motor) doanh nghiệp có thể tham khảo nhóm 8407, 8408, 8412 hoặc 8501.

Thủ tục nhập khẩu động cơ điện

2. Dán nhãn năng lượng động cơ điện

Để thực hiện công bố dán nhãn năng lượng động cơ điện (motor) cần lưu ý các văn bản quy định sau:

  • Quyết định QĐ 04_2017_QĐ-Ttg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng chính (thay thế Quyết định 51/2011/TTg ngày 12/9/2011) phủ phê duyệt danh mục các mặt hàng phải kiểm tra Hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng theo lộ trình
  • Công văn Cong-van-1786-TCHQ-GSQL ngày 11/3/2016 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn quy trình thực hiện dán nhãn năng lượng và kiểm tra HSNL tối thiểu
  • Thông tư 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ công thương hướng dẫn thực hiện dán nhãn năng lượng  đối với 1 số mặt hàng

Về cơ bản, doanh nghiệp cần nắm rõ các thủ tục như sau:

  • Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng tối thiểu
  • Đăng ký dán nhãn năng lượng motor (động cơ điện)

Chi tiết từ A-Z quy trình và thủ tục dán nhãn năng lượng động cơ motor xin tham khảo bài viết dưới đây:

Thủ tục công bố dán nhãn năng lượng động cơ điện (motor)

Các trường hợp được miễn dán nhãn năng lượng động cơ

Chi tiết: https://dichvuhaiquan.com.vn/khong-phai-dan-nhan-nang-luong-motor/

Các công việc mà chúng tôi sẽ thực hiện cho Quý khách hàng

  • Xác định giúp Quý khách hàng xem model Động cơ điện của Quý khách có phải dán nhãn năng lượng hay không
  • Tư vấn miễn phí Quy trình, thủ tục đem hàng về kho bảo quản → lấy mẫu điển hình đi thử nghiệm Hiệu suất năng lượng → Quy trình, hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện công bố dán nhãn năng lượng
  • Đại diện cho Quý khách hàng làm việc với các Trung tâm thử nghiệm để tiến hành thử nghiệm Hiệu suất năng lượng
  • Chuẩn bị bộ hồ sơ để Quý khách ký, đóng dấu 
  • Đại diện cho Quý khách hàng nộp hồ sơ và lấy kết quả tại Tổng cục năng lượng – Bộ công thương

Để được tư vấn về thủ tục nhập khẩu động cơ điện, hãy liên hệ ngay với chúng tôi

4.9/5 - (150 bình chọn)