Hải Quan Việt Nam

Xử lý thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc

Dịch vụ hải quan là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi dịch vụ được cung ứng cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Vì sự phức tạp và khác biệt nhau về thủ tục hải quan của nhiều nước khiến cho việc lưu thông hàng hóa khó khăn. Đến với Hải Quan […]

Thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long

Quy trình thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long

Quy trình thủ tục hải quan là một trong những thủ tục nắm vai trò quan trọng trong xuất nhập khẩu hàng hóa. Mục đích chính của thủ tục hải quan là gì? Các bước làm thủ tục hải quan như thế nào? Tất cả những câu hỏi này sẽ được giải đáp trong bài […]

Các vấn đề liên quan đến nhập khẩu hàng hóa

Nhập khẩu hàng hóa và các vấn đề liên quan đến nhập khẩu hàng hóa

Nhập khẩu hàng hóa là gì? Về mặt lý thuyết thì xuất nhập khẩu được hiểu là hoạt động kinh doanh buôn bán trên phạm vi quốc tế, là sự trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia trên nguyên tắc trao đổi ngang giá lấy tiền tệ là môi giới và thường tính trong […]

Cùng chúng tôi tìm hiểu tại sao cần phải làm thủ tục nhập khẩu?

Phí CIC là gì? Khi nào bị tính phí vào giá trị tính thuế

Đối với cuộc sống và sự phát triển hiện đại của nhiều ngành công nghiệp cũng như nhiều phương tiện vận tải hiện nay thì con người đang dần thay thế mọi quan niệm buôn bán và nay chúng ta có thể thoải mái mua sắm hàng người ngoài vì sự phát triển của các […]