Dịch vụ tư vấn thủ tục xuất khẩu trầm hương

Dịch vụ tư vấn thủ tục xuất khẩu trầm hương

Khách hàng: Công ty là công ty sản xuất trầm hương, có vùng nguyên liệu xin được tư vấn thủ tục xuất khẩu trầm hương sang Nhật, Hàn. Cảm ơn tư vấn của công ty rất nhiều.

Trả lời:

1. HS code trầm hương xuất khẩu Agarwood

Mã HS code trầm hương (Agarwood) có thể tham khảo 12119095.

 

Xuat khau Tram Hương, Thu tuc xuat khau tram huong
Xuat khau Tram Hương, Thu tuc xuat khau tram huong ra nuoc ngoai

2. Thủ tục hải quan xuất khẩu trầm hương

Mặt hàng trầm hương xuất khẩu thuộc phụ lục xin giấy phép CITES. Do đó, doanh nghiệp cần xin giấy phép trước khi thông quan.

Hồ sơ hải quan xuất khẩu trầm hương theo khoản 5 điều 1 thông tư 39/2018/TT-BTC ( sửa đổi điều 16 thông tư 38/2015/TT-BTC).

Quá trình ký V5, có thể doanh nghiệp chuẩn bị đính kèm các chứng từ sau:

 • Commercial Invoice
 • Packing List
 • Giấy phép CITES
 • Giấy tờ đầu vào hàng hóa (hóa đơn, bảng kê thu mua, nuôi trồng)
 • Hợp đồng ủy thác xuất khẩu (nếu ủy thác)

3. Các chứng từ và yêu cầu từ nước nhập khẩu

Tùy theo yêu cầu của người nhập khẩu, người bán cần hỏi rõ Consignee về điều kiện và các yêu cầu nước nhập khẩu.

Các chứng từ có thể người nhập khẩu yêu cầu:

 • Commercial Invoice
 • Packing List
 • Bill of Lading/Air waybill
 • Certificate of Quality/Quantity
 • Certificate of Origin

Thông tin thêm về giấy phép CITIES

CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – Công ước về thương mại quốc tế các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp – là hiệp ước đa phương. Việt Nam tham gia vào Công ước CITES năm 1994 và trở thành thành viên thứ 121. Để thực thi Công ước CITES Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 82/2006/NĐ-CP về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh, nhập nội từ biển gây nuôi và trồng cấy nhân tạo các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp. Cơ quan quản lý CITES đặt tại Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Các Cơ quan khoa học CITES bao gồm Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Viện Khoa học Lâm nghiệp, Viện ngiên cứu Hải sản.

Nhận thức được rằng những động vật và thực vật hoang dã với vẻ đẹp phong phú và đa dạng của chúng là một phần không thể thay thế của hệ sinh thái tự nhiên trên Trái Đất, chúng cần được bảo vệ cho thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau.

Giấy phép CITES, chứng chỉ CITES là giấy tờ do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp để xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển mẫu vật các loại động, thực vật quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES. Giấy phép do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp để xuất khẩu mẫu vật các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES.   

Hồ sơ cấp giấy phép, chứng chỉ nhập khẩu mẫu vật.

 1. Nhập khẩu mẫu vật vì mục đích thương mại:

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn vị đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ
 • Bản sao chụp hợp đồng giao kết thương mại giữa các bên có liên quan
 • Bản sao chụp giấy phép xuất khẩu, tái xuất khẩu do Cơ quan quản lý CITES của nước xuất khẩu, tái xuất khẩu cấp.

Trường hợp mẫu vật nhập khẩu là động vật, thực vật hoang dã còn sống, hồ sơ còn bắt buộc có các giấy tờ sau: giấy xác nhận đủ điều kiện nuôi, giữ, chăm sóc đối với động vật, thực vật trên cạn của Cơ quan kiểm lâm cấp tỉnh hoặc xác nhận của cơ quan quản lý chuyên ngành về thủy sản ở cấp tỉnh đối với các loại thủy sinh; xác nhận của Cơ quan Khoa học CITES Việt Nam về việc nhập khẩu mẫu vật đó không ảnh hưởng xấu đến môi trường và việc bảo tồn các loài động, thực vật trong nước; quyết định công nhận giống vật nuôi mới, cây trồng mới và đưa vào Danh mục giống vật nuôi, giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh của Cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp loài động, thực vật đó lần đầu tiên được nhập khẩu vào Việt Nam.

 1. Nhập khẩu mẫu vật không vì mục đích thương mại

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ
 • Bản sao chụp văn bản ký kết về chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học hoặc văn bản xác nhận quà biếu, cho, tặng, ngoại giao do Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với mẫu vật nghiên cứu khoa học, ngoại giao)
 • Bản sao chụp quyết định giử mẫu vật đi tham dự triển lãm hoặc biểu diễn xiếc của Cơ quan có thẩm quyền (đối với mẫu vật để triển lãm, biểu diễn xiếc);
 • Bản sao chụp giấy phép xuất khẩu do Cơ quan quản lý CITES nước xuất khẩu cấp.
 1. Nhập khẩu mẫu vật săn bắn:

Hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ
 • Bản sao chụp giấy phép xuất khẩu do Cơ quan quản lý CITES nước xuất khẩu cấp.

Trình tự và cách thức thực hiện thủ tục đề nghị cấp các loại giấy phép, chứng chỉ CITES áp dụng như sau:

 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp một bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho mỗi lần đề nghị cấp phép đến Cơ quan quản lý CITES Việt Nam hoặc Cơ quan quản lý CITES Việt Nam phía Nam.
 • Trình tự như sau:
 • Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định trong hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ. Chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cơ quan tiếp nhập hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định và cấp giấy phép, chứng chỉ CITES. Trường hợp hồ sơ phải chờ xác nhận , thẩm định, tư vấn của Ban Thư ký CITES quốc tế, Cơ quan Khoa học CITES và Cơ quan quản lý CITES của các nước thành viên có liên quan thì trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đó.
 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận 1 giấy phép, chứng chỉ gốc vào giờ hành chính các ngày trong tuần tại bộ phận tiếp nhận và kết quả giải quyết thủ tục hành chính (nơi đã nộp hồ sơ). Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người ủy

Từ khóa: Trầm Hương Tự Nhiên Việt Nam Xuất Khẩu Ra Thế Giới, Xuất khẩu trầm hương có phải xin giấy gì không?Hoạt động xuất khẩu bột Trầm hương nguyên liệu, Xuất khẩu trầm hương có phải xin giấy phép CITES không?, Thủ tục xuất khẩu trầm hương Agarwood, Điều kiện kinh doanh trầm hương
Đề xuất tiếp tục miễn thuế xuất khẩu trầm hương, da trăn nuôi,Cơ hội giao thương xuất khẩu Hương, hỗ trợ, tư vấn xuất khẩu, Dự thảo Quyết định miễn thuế xuất khẩu với trầm hương, Trầm Hương cao cấp xuất khẩu – loại ngắn(30cm), Từ 4/8/2011, miễn thuế xuất khẩu trầm hương nhân tạo, miễn thuế xuất khẩu mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây 

 

Rate this post