Lực lượng Hải quan: Căng mình dịp cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Tăng cường chống buôn lậu

Tăng cường chống buôn lậu nhưng không để xảy ra ùn tắc tại các cửa khẩu dịp cuối năm 2020,  trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 là một trong những chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo ngành Hải quan vừa qua.

Nhận định  tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 11 tháng đầu năm 2020 và dự báo tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả những tháng cuối năm 2020 và dịp trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhu cầu hàng hóa tiêu dùng của người dân tăng cao như: vàng, ngoại tệ, điện thoại di động, đồ điện dân dụng, mỹ phẩm, dược liệu, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, nước ngọt, đường kính, thực phẩm,…  Tổng cục Hải quan vừa ban hành Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu.
Một trong những nội dung trọng tâm đặt ra trong Kế hoạch là: tổ chức phổ biến, quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo các cấp đến các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ công chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Tăng cường chống buôn lậu
Tăng cường chống buôn lậu

Tập trung kiểm soát các mặt hàng trọng điểm

Kế hoạch được đưa ra với mục tiêu thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và hàng giả dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý thông tin nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trọng tâm kiểm soát chặt nhóm các mặt hàng cấm, hàng hoá ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập khẩu có điều kiện có thuế suất cao và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán như: vũ khí, ma túy, xăng dầu, vật liệu nổ, pháo nổ các loại, động vật hoang dã, điện thoại di động, hàng may mặc, mỹ phẩm, dược liệu, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, thực phẩm,…

Kiểm soát chặt hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh

     Lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu lực lượng Hải quan tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát tại địa bàn khu vực cửa khẩu đường bộ, khu kinh tế cửa khẩu, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, khu vực cảng biển, cảng sông quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế, bưu điện, chuyển phát nhanh quốc tế, đường sắt liên vận quốc tế và các địa điểm khác thuộc địa bàn kiểm soát hải quan. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh dịp cuối năm 2020 và trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Dự kiến tình huống vi phạm, đấu tranh quyết liệt đối với các mặt hàng trọng điểm vi phạm

     Lực lượng Hải quan được giao nhiệm vụ xác định địa bàn, tuyến trọng điểm, dự kiến những tình huống vi phạm có thể phát sinh để xây dựng phương án đấu tranh, chủ động trong bố trí lực lượng, áp dụng các biện phát kiểm tra, giám sát, phát hiện, bắt giữ, xử lý.
Đồng thời, lực lượng Hải quan đảm trách tổ chức đấu tranh quyết liệt đối với mặt hàng cấm, hàng hoá ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng giả nhãn hiệu, gian lận xuất xứ Việt Nam, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng tiêu dùng thiết yếu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán như: vũ khí, ma túy, xăng dầu, vật liệu nổ, pháo các loại, động vật hoang dã, điện thoại di động, hàng may mặc, thực phẩm, dược liệu, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, mỹ phẩm,…

Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giao các đơn vị tăng cường và chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng khác như: Quản lý thị trường, Bộ đội Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển,… và chính quyền địa phương để chia sẻ thông tin, đấu tranh phát hiện, bắt giữ đối tượng và hàng hoá vi phạm góp phần bình ổn thị trường Tết Nguyên đán, thúc đẩy sản xuất trong nước.
Ngoài các nội dung nêu trên, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Chi Cục Hải quan trọng điểm phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị: Phòng, Đội Kiểm soát, Chi cục, Đội thuộc Chi cục trong từng lĩnh vực, khâu nghiệp vụ để chủ động kiểm tra, giám sát chặt chẽ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đạt hiệu quả tại địa bàn quản lý.
Đặc biệt, lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu đảm bảo triển khai, thực hiện tốt công tác thông quan, giải phóng hàng hóa, không để xảy ra ùn tắc tại các cửa khẩu dịp cuối năm 2020 và trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan tăng cường công tác chỉ đạo, quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm đến các đơn vị nghiệp vụ trong đơn vị. Chủ động tổ chức lực lượng, tập trung nguồn lực, phương tiện nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để thực hiện nhiệm vụ được giao. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Song song với nhiệm vụ cho toàn lực lượng, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị mũi nhọn triển khai Kế hoạch này. Cụ thể, lãnh đạo Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý, xây dựng Kế hoạch đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong đó, chú trọng phối hợp công tác với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan)  nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, hàng giả, hàng kém chất lượng liên quan đến nhiều địa bàn, nhiều đối tượng.
Bên cạnh đó, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị nghiệp vụ nắm vững diễn biến tình hình, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và địa bàn quản lý trong dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán để có phương án đấu tranh kịp thời, hiệu quả.
Với Cục Điều tra chống buôn lậu, lãnh đạo Tổng cục Hải quan giao là đầu mối giúp Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Lãnh đạo Bộ Tài chính triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Bên cạnh đó, tăng cường công tác thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan nhằm dự báo tình hình buôn lậu các mặt hàng trọng điểm. Hỗ trợ, phối hợp với Cục Hải quan tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Đồng thời, tham mưu Lãnh đạo Tổng cục Hải quan chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo nội dung Kế hoạch này. Cùng với đó, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện và kết quả phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.
Cùng với đó, các đơn vị khác thuộc Cơ quan Tổng cục Hải quan, lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu căn cứ nhiệm vụ của Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chủ động và kịp thời phối hợp và hỗ trợ để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Cục Điều tra chống buôn lậu thực hiện tốt nhiệm vụ.
Tăng cường chống buôn lậu
Tăng cường chống buôn lậu

Vận động quần chúng nhân dân không tham gia, không tiếp tay cho buôn lậu

Song song với công tác đấu tranh, lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền trên các báo, đài, phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, vận động quần chúng nhân dân không tham gia, không tiếp tay, không bao che, không làm ngơ cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là dịp cuối năm 2020 và trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu các hoạt động, vụ việc phát hiện, bắt giữ cần chủ động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo đúng quy định trong việc cung cấp thông tin tuyên truyền
Rate this post