NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ?- CẬP NHẬT 2022

THỜI HẠN NỘP THUẾ HẢI QUAN, XỬ PHẠT NỘP THUẾ CHẬM, HƯỚNG XỬ LÝ

Những lưu ý khi nộp thuế xuất nhập khẩu? Những lưu ý về thời hạn nộp, hướng xử lý khi nộp thuế chậm. Mức xử phạt khi nộp thuế chậm.

Thuế xuất nhập khẩu là gì ?

Thuế xuất nhập khẩu cũng giống như các loại thuế khác :“Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế”

Thuế xuất nhập khẩu là khoản phải nộp cho nhà nước, căn cứ trên tờ khai hải quan xuất nhập khẩu đã được cán bộ hải quan chấp nhận mà doanh nghiệp đã khai báo.

Như thế thuế xuất nhập khẩu cũng không ngoại lệ các loại thuế khác và sẽ chịu sự điều chỉnh chung của Luật thuế 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019.

Thời hạn nộp thuế xuất nhập khẩu là bao nhiêu ngày ? cách tính thời hạn nộp thuế xuất nhập khẩu ?

Theo quy định tại điều 9 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 107/2016/QH13 ngày ngày 06 tháng 4 năm 2016 thì “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa theo quy định của Luật hải quan”

Theo quy định tại điều 85 Luật Hải quan 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014 thì “Thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế”.

Theo quy định tại khoản 3 điều 44 Luật quản lý thuế 38/2019/QH14  ngày 13 tháng 6 năm 2019  thì “Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế”

Theo quy định tại khoản 1 điều 55 Luật quản lý thuế 38/2019/QH14  ngày 13 tháng 6 năm 2019 thì “Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế”

Như vậy, thời hạn nộp thuế xuất nhập khẩu là 10 ngày kể từ ngày có thông báo thuế từ chi cục hải quan nơi mình mở tờ khai.

Cách xác định ngày phát sinh nghĩa vụ thuế xuất nhập khẩu như thế nào ?

Thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan nghĩa là thời điểm mà số thuế được cán bộ hải quan kiểm tra và chấp nhận giá trị khai báo và gửi thông báo về phần mềm khai quan, thông thường là ngày đăng ký tờ khai.

Cách tra thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế trên phần mềm hải quan trên phần mềm ecus5.

Hạn nộp thuế nhập khẩu thuế xuất khẩu

Hình 1. Cách kiểm tra thông báo thuế

Sau khi lick vào mục có thông báo thuế thì phần mềm sẽ xuất ra file excel thể hiện thời hạn nợ thuế của tờ khai và số thuế phải nộp như hình dưới

 

thời hạn nộp thuế tờ khai xuất nhập khẩu tờ khai xuất khau

Hình 2. Thời hạn nộp thuế tờ khai

Xử phạt khi nộp thuế quá hạn nộp thuế xuất nhập khẩu

Theo điểm a khoản 4 điều 133 thông tư 38/2015/TT-BTC ngày ngày 25 tháng 3 năm 2015 thì “Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp”.

Như vậy, số tiền nộp phạt sẽ là 0,05% số tiền thuế phải đóng (Ví dụ: Số thuế phải nộp là 100,000,000 VND vậy số tiền phạt sẽ là 50,000 VND/ngày).

Gia hạn nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu như thế nào ?

Nhà nước cũng có những quy định rất cụ thể cho việc gia hạn nộp chậm thuế, đây là sự hỗ trợ từ phía nhà nước cho phía doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng được gia hạn nộp thuế.

Tham khảo

Dịch vụ khai báo hải quan trọn gói giá rẻ

Xin cấp giấy chứng nhận y tế cần những gì?

Rate this post