Chuỗi cung ứng đầu-cuối (end-to-end supply chain)

Chuỗi cung ứng đầu-cuối (end-to-end supply chain)

Chuỗi siêu thị triển khai Giải pháp quản lý chuỗi cung ứng lạnh không gián đoạn để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm - Advantech

Chuỗi cung ứng đầu-cuối (end-to-end) là gì?

Chuỗi cung ứng đầu-cuối (end-to-end) bao gồm toàn bộ quy trình tích hợp.

Từ thiết kế sản phẩm và thu mua nguyên vật liệu

Sau đó lên kế hoạch, sản xuất và sau đó giao thành phẩm cuối cùng cho khách hàng.

Nó còn được mở rộng sang dịch vụ sau bán hàng và logistics ngược lại tùy thuộc vào bản chất của doanh nghiệp.

Điểm khác biệt giữa chuỗi cung ứng đầu-cuối (end to end) với chuỗi cung ứng truyền thống

Chuỗi cung ứng truyền thống tập trung vào từng chức năng trong đó mỗi bước trong quy trình được xử lý riêng biệt, dẫn đến hiệu suất tổng thể không hiệu quả và hạn chế.

Trong khi đó, đầu-cuối (end-to-end) là một cái nhìn tổng thể về một chuỗi cung ứng tích hợp tất cả các chức năng của chuỗi cung ứng.

Nó cung cấp trải nghiệm khách hàng cao hơn và quy trình hiệu quả bằng cách hiển thị trên toàn bộ chuỗi cung ứng.

Chuỗi cung ứng đầu-cuối (end-to-end) nằm ở đâu?

Như đã nói ở trên, chuỗi cung ứng đầu-cuối (end-to-end) bắt đầu từ thiết kế sản phẩm và có thể kéo dài cho đến khi sản phẩm trở lại.

Tuy nhiên, điều này là tùy thuộc vào bản chất của doanh nghiệp.

Để hiểu được chuỗi cung ứng end-to-end nằm ở đâu, tốt hơn là bạn nên chia nhỏ nó thành các thành phần chính của Quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Management).

Các thành phần chính của quản lý chuỗi cung ứng từ đầu-cuối là:

 • Lập kế hoạch nhu cầu / cung ứng – chiến lược dự trữ và tìm nguồn cung ứng dựa trên dự báo sản phẩm / dịch vụ
 • Thu mua – tìm nguồn cung ứng cộng với việc mua hàng

+ Tìm nguồn cung ứng – lựa chọn nhà cung cấp và các thỏa thuận phân phối nhà cung cấp

+ Mua hàng – đơn đặt hàng dựa trên lập kế hoạch cung ứng / quản lý đơn hàng

 • Sản xuất – tạo ra sản phẩm (thủ công hoặc công nghiệp)
 • Kho hàng – tài nguyên và không gian cần thiết để quản lý hàng tồn kho
 • Giao hàng / Phân phối / Vận chuyển – chiến lược dựa trên nhà bán lẻ hoặc khách hàng
 • Dịch vụ sau bán hàng – bảo trì và quản lý lợi nhuận từ khách hàng
 • Logistics ngược (Reverse Logistics) – trả lại sản phẩm, tái sử dụng hoặc sửa chữa

Làm thế nào để tối ưu hóa chuỗi cung ứng đầu-cuối?

Để tối ưu hóa, các thành phần trên cần được tích hợp tốt.

Nó yêu cầu một hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) cung cấp thông tin thời gian thực với khả năng hiển thị trên toàn bộ chuỗi cung ứng.

Các cách tiếp cận sau có thể giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng:

 • Dự đoán tốt hơn nhu cầu của khách hàng bằng cách triển khai công cụ lập kế hoạch nhu cầu.
 • Phương pháp tiếp cận tinh gọn để quản lý hàng tồn kho để giảm lãng phí những hoạt động không mong muốn. Điều này sẽ đẩy nhanh quá trình thực hiện đơn hàng và tăng độ chính xác của hàng tồn kho.
 • Lập kế hoạch nguồn nhân lực để ứng phó với những thay đổi đột ngột trong chuỗi cung ứng.
 • Phân tích nguyên nhân gốc rễ để xác định các vấn đề trong quy trình hiện tại và thiết kế các giải pháp hiệu quả.
 • Thực hiện đo điểm chuẩn E2E để đo lường hiệu quả của chuỗi cung ứng.
 • Cuối cùng, chia sẻ thông tin trên toàn bộ mạng lưới chuỗi cung ứng. Nhà cung cấp – nhà sản xuất – khách hàng.

Lợi ích của chuỗi cung ứng đầu-cuối là gì?

Với thiết kế chuỗi cung ứng E2E tích hợp và khả năng hiển thị trên toàn bộ chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp có thể phục vụ khách hàng tốt hơn và những lợi ích là:

 • Luồng hoạt động liền mạch trong chuỗi cung ứng
 • Giảm sự chậm trễ với khả năng phát hiện bất kỳ vấn đề nào trong chuỗi cung ứng
 • Mối quan hệ tốt hơn với nhà cung cấp và khách hàng
 • Khả năng giảm rủi ro, chi phí vận hành, dự đoán và lập kế hoạch để đáp ứng nhu cầu của những thay đổi thị trường
 • Tính minh bạch và khả năng xem “điểm mù”
 • Giảm chi phí lao động và vật liệu, bằng cách loại bỏ chất thải trong quá trình

Tham khảo

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ thương nhân

Dịch vụ vận khai báo hải quan trọn gói giá rẻ

Rate this post