Đăng ký hồ sơ thương nhân nhanh chóng, uy tín

Đăng ký hồ sơ thương nhân

Đăng ký hồ sơ thương nhân nhanh chóng

Hồ sơ đăng ký thương nhân để xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa lần đầu bao gồm những gì? Thủ tục đăng ký hồ sơ thương nhân theo quy định mới nhất được thực hiện như thế nào?

Khi nào thì cần đăng ký hồ sơ thương nhân

Căn cứ theo khoản 1, điều 13, Nghị định Chính phủ quy định của chi tiết Luât quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa số 31/2018/NĐ/CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 thì Thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa lần đầu tiên phải đăng ký hồ sơ thương nhân với cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và chỉ được xem xét cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi đã đăng ký hồ sơ thương nhân đầy đủ và hợp lệ.
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin) hay còn gọi là C/O là một chứng từ vô cùng quan trọng ngoài việc chứng nhận nguồn gốc xuất xứ thì nó còn là căn cứ để nhà nhập khẩu được hưởng các ưu đãi thuế đặc biệt theo các hiệp định thương mại các nước, các khu vực có ký kết.

Đăng ký hồ sơ thương nhân

Hồ sơ đăng ký thương nhân
Hồ sơ đăng ký thương nhân

Người yêu cầu cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa chỉ được xem xét cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi đã đăng ký hồ sơ thương nhân đầy đủ và hp lệ.

Hồ sơ thương nhân bao gồm các giấy tờ được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 31/2018/NĐ-CP:

– Đăng ký mẫu chữ ký của người đại diện theo pháp luật của thương nhân hoặc người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, ký Giy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và mu con du của thương nhân theo Mu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có dấu sao y bản chính của thương nhân);

– Danh Mục cơ sở sản xuất ra hàng hóa đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (nếu có) theo Mu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Trình tự thực hiện đăng ký

Việc đăng ký hồ sơ thương nhân được hướng dẫn cụ thể tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 31/2018/NĐ-CP. Trình tự các bước được tiến hành như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa lần đầu tiên phải đăng ký hồ sơ thương nhân với cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Chính vì vậy, thương nhân cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trong thành phần hồ sơ nêu trên và tiến hành đăng ký hồ sơ thương nhân.

Bước 2: Tiến hành đăng ký

Hồ sơ thương nhân được khai báo qua Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn hoặc trang điện tử khác của các cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được Bộ Công Thương ủy quyền. Bộ Công Thương khuyến khích thương nhân đăng ký hồ sơ thương nhân điện tử.

Trong trường hợp không thể đăng ký hồ sơ thương nhân điện tử, thương nhân được phép lựa chọn nộp bộ hồ sơ tại trụ sở của cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Lưu ý: Mọi thay đổi trong hồ sơ thương nhân phải được cập nhật tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn hoặc thông báo cho cơ quan, tổ chức cấp Giy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nơi đã đăng ký trước khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Trong trường hợp không có thay đổi, hồ sơ thương nhân vẫn phải được cập nhật 2 năm một lần.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục đăng ký hồ sơ thương nhân theo quy định mới nhất” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với haiquanvietnam.net để được giải đáp.

Tham khảo:

Hướng dẫn khai báo C/O mẫu EVA đi Châu Âu

Dịch vụ xin giấy phép xuất nhập khẩu của Indochina Post

Rate this post